فصلنامه دانش زیستی ایران از سال 1385زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا به منظور انتشار فعالیتهای علمی پژوهشی استادان و پژوهشگران ایرانی،  پذیرای مقالات استادان، محققان و متخصصان رشته های زیستی و علوم مرتبط به ان بوده است که سالانه در چهار نوبت به انتشار مقالات پذیرفته شده پرداخته و بصورت انلاین بر روی سایت نیز نمایه می شود

 در این مجله مقالات به زبان فارسی بوده و چکیده به زبان های انگلیسی و یا فرانسه می باشد.

فصلنامه دانش زیستی ایران مقالات تحقیقی را منتشر می کند و مقالات مروری (review)  را از صاحب نظران این رشته بصورت سفارشی می پذیرد.

داوری مقالات در مجله بصورت دو سویه کور می باشد.