بررسی تجمع و آلودگی فلزات سنگین ( جیوه ،سرب ،نیکل و وانادیم ) وابسته به صنایع نفتی و پتروشیمیایی در رسوبات گلی و شنی در خوریات ماهشهر

سمیرا اسماعیلی؛ مهناز سادات صادقی؛ مژگان امتیازجو

دوره 16، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده آلودگی اکوسیستم های آبی به فلزات سنگین به یکی از مشکلات جهانی در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. در این مطالعه، به بررسی غلظت فلزات سنگین نیکل، سرب، جیوه و وانادیوم با نمونه برداری از رسوبات با استفاده از دستگاه گرب Vane Veen در اعماق 5، 10 و 15 متری از 4 ایستگاه شامل خور موسی، احمدی، غزاله و غنام در بندر امام خمینی در سال 99 پرداخته ...  بیشتر

بررسی اثر ترکیب عصاره برگ مُورد (Myrtus communis ) و روغن زیتون (Olea europaea) در مقایسه با کرم سولفادیازین نقره بر بهبود زخم پوستی در موش های کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/c

فرخنده نعمتی؛ رامین عطایی؛ فاطمه گرجی؛ سید طالب حسینی؛ امین لطف ورزی؛ علی باقری هاشم اباد

دوره 16، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 15-24

چکیده
  مورد (Myrtus communis)، گیاهی با خواص ضد باکتریایی و ضد التهابی می باشد. پماد عصاره اتانولی برگ گیاه مورد در روغن زیتون با نسبت 1 به 1 آماده گردید. زخم ها در ضخامت کامل پوست در منطقه پشتی موش ها ایجاد شدند. سپس موش ها به دو گروه کنترل و گروه تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ تیماری دریافت نکردند و گروه تجربی که شامل گروه دریافت کننده ترکیب عصاره ...  بیشتر