ارزیابی حذف زیستی نیترات توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربن کوانتوم دات (CQD-Fe0)

الهه حمدی؛ بهنام راسخ؛ الهه تاجبخش؛ فاطمه یزدیان؛ مریم قبه

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 1-14

چکیده
  آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی به نیترات در بسیاری از مناطق دنیا به‌یک مشکل جدی تبدیل شده است. ایجاد عوارض نامطلوب روی اکوسیستم‌های آبی از مهمترین اثرات غلظت بالای نیترات در محلول‌های آبی است. نانوذرات فلزی آهن‌صفرظرفیتی(Fe0) برای تصفیه ترکیبات سمی از آب بسیار مورد توجه است. هدف از این پژوهش استفاده از نانوساختار فلزی پوشیده شده باکربن‌کوانتوم ...  بیشتر

تهیه و فرمولاسیون سس فلفل قرمز کم کالری بر پایه شیرین کننده ملاس چغندر قند

ایدا گل باز؛ علی رضا رحمن؛ فاطمه حسینمردی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 15-26

چکیده
  باتوجه به میزان بالای پسماندها تولیدی از صنعت غذا، امروزه مدیریت این پسماندها مورد توجه محققان قرار گرفته است. ملاس محصول جانبی تولید شکر کریستال، علیرغم ترکیبات مغدی و فراسودمند بیشتر برای مصرف دام بکار میرود. این مطالعه با هدف امکان استفاده از ملاس در فرمولاسیون سس قرمز به عنوان یک شیرینکننده جایگزین ساکاز انجام شد. ملاس چغندر ...  بیشتر

بررسی فنوتیپی ومولکولیAmpC بتالاکتامازی در سویه های اسینتو باکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی

معصومه علی براری؛ فاطمه نوربخش؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 27-37

چکیده
  اسینتوباکتر بومانی یک پاتوژن فرصت‌طلب بیمارستانی است. یکی از ویژگی های این ارگانیسم مقاومت ذاتی دارویی و یا تمایل بالای آن در کسب فاکتور های مختلف مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک های مصرفی در بیمارستان است. هدف از این مطالعه تعیین ژن‌های AmpC بتالاکتاماز و تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه های اسینتوباکتر بومانی است.موادها و روش‌ها: ...  بیشتر

ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا

یاسر احسنی ارانی؛ زهرا نورمحمدی؛ بهنام راسخ؛ فاطمه یزدیان؛ حجت کاظمی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 47-39

چکیده
      رامنولیپید‌ها به گروه بیوسورفکتانت‌های گلیکولیپیدی متعلق هستند و اولین بار از ­باکتری سودوموناس­آئروژینوزا جدا شدند. رامنولیپید‌ها به دلیل سمیت پایین، زیست­تخریب­پذیری و عملکرد انتخابی، جایگزین مناسبی برای سورفکتانت‌های صناعی هستند. در این مطالعه اثر نانوذرات طلا (Au) بر رشد و تولید بیوسورفکتانت سودوموناس ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر نانوکامپوزیت‌ پلی‌ساکاریدی بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس

شکوفه مذهب جعفری؛ فاطمه یزدیان؛ فرزانه حسینی؛ بهنام راسخ

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 60-49

چکیده
  پوسیدگی دندان از مهم ترین معضلات سلامت عمومی در جوامع مختلف می­باشد. فعالیت باکتری­های تولید کننده اسید به ویژه بیوفیلم­های استرپتوکوکوس موتانس اصلی­ترین عامل ایجاد کننده این عارضه محسوب می­شود. ایجاد بیوفیلم­های باکتری مذکور منوط به حضور آنزیم گلوکوزیل ترانسفراز است که توسط ژن gtf کدگذاری می­شود. هدف از این مطالعه ارزیابی ...  بیشتر

جدا سازی و شناسا یی مولکولی سلول های مخمر و ارزیابی آنها جهت تولید عصاره مخمر و بتا گلوکان

زهره رنجبر؛ محید باصری صالحی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 61-71

چکیده
  چکیدهامروزه سلول های مخمر‌ به علت تولیدات مختلف از جمله تولید عصاره مخمر و بتا گلوکان یکی از قارچ های مهم در صنعت محسوب می گردد. هدف از این تحقیق جدا سازی و شناسایی سلول های مخمر و ارایه روش های جدید و عملی جهت تولید صنعتی عصاره مخمر و بتا گلوکان می باشد. در این مطالعه سلول های مخمر از نمونه های میوه، سبزیجات و لبنیات جدا گردید و تخریب ...  بیشتر