1. بررسی جهش ها در ژن NF1 در بیماران ایرانی مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1

نیلوفر یاوری؛ فهیمه باغبانی آرانی؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 1-5

چکیده
  نوروفیبروماتوز نوعی بیماری پوستی-عصبی است و با بروز تومورهایی در اطراف اعصاب مشخص می‌گردد. ژن NF1 حدود 350 کیلو جفت باز طول داشته و شامل ۶۰ اگزون است و پروتئینی به نام نوروفیبرومین را کد می کند. به دلیل اندازه بزرگ ژن NF1 و نیز تنوع انواع جهش‌ها، شناسایی جهش‌های این ژن چالشی بزرگ است بنابراین در این تحقیق به بررسی جهش های ‌ ژن NF1 در 10 بیماران ...  بیشتر

2. بررسی هم بستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs1800734وrs4647269 ژن MLH1 در مردان نابارور ایرانی آزواسپرم

مهردخت درپوش؛ زهرا نورمحمدی؛ مسعود شیدایی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 7-16

چکیده
  مقدمه: ناباروریو مشکلات ناشی از آن امروزه به عنوان یکی از مسایل مهمی است که %15-10زوج هاراتحتتأثیر قرار می دهد.حدود نیمی از کل ناباروری ها مربوط به مردان است. اسپرماتوژنز انسان وابسته به فعالیت هزاران ژن است و نقص در مکانیسم های ترمیم می تواند باعث توقف اسپرماتوژنز شود. یکی از پروتئین های دخیلدر سیستم ترمیم ، پروتئینMLH1 است.هدف از این مطالعه ...  بیشتر

3. بررسی فونستیک لوچ ماهیان در رودخانه های استان تهران

سیامک یوسفی؛ علی زمانی؛ مهیار یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه خان احمدی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 17-27

چکیده
  شناسایی، تنوع گونه‌ای و فراوانی خانواده لوچ ماهیان در رودخانه‌های استان تهران از فصل پاییز 1397 تا پاییز 1398 بمدت دوازده ماه به اجرا درآمد. برای این منظور 10 ایستگاه نمونه‌برداری انتخاب شد. نمونه‌ها پس از صید توسط الکتروشوکر با الکل تثبیت شدند و جهت بررسی‌های زیست سنجی به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج این بررسی نشان داد که سه گونه متعلق ...  بیشتر

4. اثرات لیتولیتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب در موش‏های صحرایی نر

مریم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ علی مازوجی؛ رضا قهرمانی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 29-36

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تیمار عصاره هیدروالکلی بخش هوایی دم اسب بر تعداد کریستال‌های تشکیل شده در بافت کلیه و نیز آسیب بافتی در مقایسه با حیوانات کنترل می‌باشد. در ابتدا، عصاره هیدروالکلی گیاه در غلظت‌های مختلف تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در کلیه حیوانات توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌گلیکول در اب آشامیدنی ...  بیشتر

5. اثر عصاره الکلی دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ

حسین احمدیان؛ علیرضا صادقی پور؛ مصطفی حمیدی نعمانی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 37-41

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گشنیز بر کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد. در ابتدا، عصاره هیدروالکلی گیاه در غلظت‌های 100، 150، 200 و 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌گلیکول در آب آشامیدنی به‌ترتیب به‌مدت ...  بیشتر

6. بررسی همراهی پلی‏مورفیسم‏هایrs11639084 و rs4774388 ژن RORA با استعداد ابتلا به بیماری بهجت

پریسا زارعی؛ شهره زارع کاریزی؛ مریم عیدی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 43-50

چکیده
  بهجت یک بیماری خودایمن و مزمن است که چندین سیستم بدن را درگیر کند. پاتوژنز بیماری بهجت شامل عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی می‏باشد، با این حال هنوز علت این بیماری ناشناخته است. پلی‏مورفیسم‏ در ژن‏های مختلفی در بروز بیماری بهجت موثر می‏باشند. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط 2 پلی‏مورفیسم ژنRORA در بیماران مبتلا به بیماری بهجت پرداخته ...  بیشتر