1. بررسی اثرات زمان آبیاری و کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

حسین زینلی؛ معصومه حسن بارانی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-7

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر زمان آبیاری و میزان کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه، در سال 1387درمزرعه تحقیقاتی سپاهان نما واقع در جیلان آباد اصفهان و به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمار های مورد بررسی شامل زمان آبیاری 50، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر در کرت های اصلی و سطوح مختلف ...  بیشتر

2. شناسایی مولکولی باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان های کرمانشاه

سینا سادات امامی؛ جمیله نوروزی؛ رامین عبیری؛ پرویز مهاجری

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 9-19

چکیده
  هدف: شناسایی مولکولی باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان های کرمانشاه روش کار: 500 نمونه بالینی و محیطی مختلف جمع‏آوری و توسط تست‏های بیوشیمیایی و PCR شناسایی شد. در مرحله بعد سویه های باکتری با تکثیر 7 لوکوس ژنی شامل atpD، gapA، guaA، mutM، nuoD، ppsA و recA مشخص و تعین توالی شد. رسم درخت فیلوژنی مربوط ...  بیشتر

3. اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و لفاف‌های انعطاف‌پذیر بر جمعیت میکروبی پنیر لیقوان

نازنین زند؛ دنیا محمد ظاهری؛ لیلا ناطقی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 21-35

چکیده
  در این تحقیق اثر سه نوع فیلم قابل انعطاف چند لایه و غلظت‌های مختلف سه نوع مخلوط گازی (دی‌اکسیدکربن، نیتروژن، اکسیژن) و نیز شرایط تحت خلاء و شاهد برای افزایش زمان ماندگاری پنیر لیقوان در شرایط دمای محیط (0C25) مورد بررسی قرار گرفت. بسته‌بندی شاهد با 4 نوع بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده با ترکیب های گازی (70 َدرصد CO2 و 30 درصد N2) و(30 درصد CO2 و ...  بیشتر