نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی تهران یاسوج

چکیده

در این پژوهش گونه‌های گیاهی شهدزا و گرده‌زای استان کهگیلویه و بویراحمد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تعداد 282 گونه متعلق به 162 جنس از 55 تیره گیاهی مورد استفاده زنبورعسل، در استان وجود دارد. تیره های کاسنی (Asteraceae) با 49 گونه (80/17%)، پروانهآسا (Fabaceae) با 34 گونه (2/15%)، نعنا (Lamiaceae) با 34 گونه (74/11%) ، شب‌بو (Brassicaceae) با 23 گونه (15/8%) بیشترین تعداد گونه‌های شهدزا وگرده زای استان را در برمی_گیرند. تعداد 169 گونــه (60 %) از این گیاهان مولد شــهد و گرده، تعداد 41 گونه ( 15%) مولد شهد و تعداد 72 گونه (25 %) مولد گرده هستند. به علاوه 7 گونه آسیب‌پذیر (VU) و 1 گونه در خطر انقراض (EN)، و 36 گونه اندمیک هستند. عسل‌های کنار، گون، پنج انگشت، قنقال و زول از مهمترین عسل‌های تک گل استان محسوب می_گردند که حفاظت و مدریت رویشگاه گیاهان تولید کننده آن_ها از الویت_های حفاظتی مراتع در این استان محسوب می_گردد

کلیدواژه‌ها