نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران

2 عضو هیأت علمی، استادیار پ‍ژوهشی. بخش تحقیقات جنگلها و مراتع و آبخیزداری (بخش تحقیقات منابع طبیعی)، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، آزادگان 4- شبستر، پلاک 67، ایران

چکیده

از موارد بسیار مهم در گردشگری روستایی و طبیعت گردی تفریح و تفرج در مناطق جنگلی و دارای پوشش درختی است از همین رو دانستن اسامی محلی به عنوان بخش از داده های زبان شناسی اجتماعی دارای می باشد که این نوع مطاعه، نوعی از مطالعات زبانی می‌باشد که آن را به‌عنوان یک موضوع فرهنگی می‌شناسند که دارای ارتباط تنگاتنگ با روابط اجتماعی جامعه‌ای که به آن زبان سخن می‌گوید است. یکی از مواردی که در گویش‌های محلی نقش مهمی دارد، اسامی درختان و درختچه‌ها می‌باشد. استان-های گیلان، مازندران و گلستان دارای خرده فرهنگ‌های متفاوت و نیز تنوع گویشی و لهجه‌‌های مختلف ولی دارای منشاء مشترک می‌باشند. در این تحقیق سعی شد که با مراجعه حضوری به مناطق مختلف این استان‌ها و انجام مصاحبه و نیز بررسی منابع معتبر اسامی محلی درختان و درختچه‌ها ثبت گردد. در این تحقیق 90 نام محلی برای درختان در استان گیلان (چابکسر تا آستارا) که عمدتاً اسامی مورد استفاده در لهجه‌های مختلف گویشی می‌باشند، ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها