ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا

یاسر احسنی ارانی؛ زهرا نورمحمدی؛ بهنام راسخ؛ فاطمه یزدیان؛ حجت کاظمی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 47-39

چکیده
      رامنولیپید‌ها به گروه بیوسورفکتانت‌های گلیکولیپیدی متعلق هستند و اولین بار از ­باکتری سودوموناس­آئروژینوزا جدا شدند. رامنولیپید‌ها به دلیل سمیت پایین، زیست­تخریب­پذیری و عملکرد انتخابی، جایگزین مناسبی برای سورفکتانت‌های صناعی هستند. در این مطالعه اثر نانوذرات طلا (Au) بر رشد و تولید بیوسورفکتانت سودوموناس ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر نانوکامپوزیت‌ پلی‌ساکاریدی بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس

شکوفه مذهب جعفری؛ فاطمه یزدیان؛ فرزانه حسینی؛ بهنام راسخ

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 60-49

چکیده
  پوسیدگی دندان از مهم ترین معضلات سلامت عمومی در جوامع مختلف می­باشد. فعالیت باکتری­های تولید کننده اسید به ویژه بیوفیلم­های استرپتوکوکوس موتانس اصلی­ترین عامل ایجاد کننده این عارضه محسوب می­شود. ایجاد بیوفیلم­های باکتری مذکور منوط به حضور آنزیم گلوکوزیل ترانسفراز است که توسط ژن gtf کدگذاری می­شود. هدف از این مطالعه ارزیابی ...  بیشتر