ارزیابی حذف زیستی نیترات توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربن کوانتوم دات (CQD-Fe0)

الهه حمدی؛ بهنام راسخ؛ الهه تاجبخش؛ فاطمه یزدیان؛ مریم قبه

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-14

چکیده
  آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی به نیترات در بسیاری از مناطق دنیا به‌یک مشکل جدی تبدیل شده است. ایجاد عوارض نامطلوب روی اکوسیستم‌های آبی از مهمترین اثرات غلظت بالای نیترات در محلول‌های آبی است. نانوذرات فلزی آهن‌صفرظرفیتی(Fe0) برای تصفیه ترکیبات سمی از آب بسیار مورد توجه است. هدف از این پژوهش استفاده از نانوساختار فلزی پوشیده شده باکربن‌کوانتوم ...  بیشتر

ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا

یاسر احسنی ارانی؛ زهرا نورمحمدی؛ بهنام راسخ؛ فاطمه یزدیان؛ حجت کاظمی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 47-39

چکیده
      رامنولیپید‌ها به گروه بیوسورفکتانت‌های گلیکولیپیدی متعلق هستند و اولین بار از ­باکتری سودوموناس­آئروژینوزا جدا شدند. رامنولیپید‌ها به دلیل سمیت پایین، زیست­تخریب­پذیری و عملکرد انتخابی، جایگزین مناسبی برای سورفکتانت‌های صناعی هستند. در این مطالعه اثر نانوذرات طلا (Au) بر رشد و تولید بیوسورفکتانت سودوموناس ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر نانوکامپوزیت‌ پلی‌ساکاریدی بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس

شکوفه مذهب جعفری؛ فاطمه یزدیان؛ فرزانه حسینی؛ بهنام راسخ

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 60-49

چکیده
  پوسیدگی دندان از مهم ترین معضلات سلامت عمومی در جوامع مختلف می­باشد. فعالیت باکتری­های تولید کننده اسید به ویژه بیوفیلم­های استرپتوکوکوس موتانس اصلی­ترین عامل ایجاد کننده این عارضه محسوب می­شود. ایجاد بیوفیلم­های باکتری مذکور منوط به حضور آنزیم گلوکوزیل ترانسفراز است که توسط ژن gtf کدگذاری می­شود. هدف از این مطالعه ارزیابی ...  بیشتر