1. بررسی اثرات زمان آبیاری و کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

حسین زینلی؛ معصومه حسن بارانی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-7

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر زمان آبیاری و میزان کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه، در سال 1387درمزرعه تحقیقاتی سپاهان نما واقع در جیلان آباد اصفهان و به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمار های مورد بررسی شامل زمان آبیاری 50، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر در کرت های اصلی و سطوح مختلف ...  بیشتر

2. مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L.

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 19-34

چکیده
  تباره Delphinieae در زیر تیره Ranunculoideae تقریبا دارای 700 گونه است. Delphinium یکی از جنس های تباره Delphinieae است که در ایران دارای دو زیر جنس می باشد. اختلاف زیر جنس ها در دوره رویشی و شکل دانه می باشد. در زیر جنس Olighophyllon گیاهان دروه رویشی چندساله و در زیر جنس Delphinium گیاهان یکساله هستند. در این مطالعه، دانه گرده 27 گونه از جنس Delphinim مورد بررسی میکروسکوپ الکترونی ...  بیشتر

3. ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 15-32

چکیده
  جنس Delphinium متعلق به تباره Delphinieae و تیره Ranunculaceae طبق فلور ایرانیکا در ایران 29 گونه علفی با گل های نامنظم دارد. در این بررسی اطلاعات ریخت شناسی گل و مهمیز گونه های جنس Delphinium مورد مطالعه قرار گرفت تا به اهمیت این صفات در شناسایی گونه های این جنس پی برده شود. صفات حالت گل آذین، رنگ گل ها، رنگ کاسه گل، رنگ کاسبرگ و گلبرگ نسبت به هم ، شکل مهمیز، ...  بیشتر