فصلنامه دانش زیستی ایران زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از سال 1385 شروع به انتشار کرده است. این فصلنامه سعی بر انتشار آخرین تحقیقات محققین کشور در موضوعات زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی تکوینی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، بیوسیستماتیک گیاهی و  جانوری، میکروبیولوژی، اکولوژی، فیلوژنی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک،  زیست شناسی محاسباتی، زیست شناسی دریا، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی به زبان فارسی دارد.

1. بررسی اثر نانو ذرات سبز نقره بر فرآیند جوانه زنی بذر گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرایط شوری

امین علی نقی زاده؛ مهرناز محمودی زرندی؛ سید محمدرضا خوشرو؛ فاطمه حسن زاده

دوره 15، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-10

چکیده
  شوری یکی از مهمترین تنش های غیر زیستی برای گیاهان محسوب می شود و اثرات سوء آن بر مراحل مختلف رشد و محصول دهی گیاهان گزارش شده است . شوری می تواند جوانه زنی بذر را به عنوان حساس ترین مرحله رشد گیاه کاهش دهد. بکارگیری نانو ذرات نقره برای بهبود جوانه زنی برخی گیاهان در شرایط شوری پیشنهاد شده است. از سوی دیگر مصرف اسفناج به دلیل ارزش غذایی ...  بیشتر

1. اثرات استرس حاد حرکتی بر بیان ژنهای Znt1، Znt2، Znt3 و Znt4 در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر

مائده نیله چی؛ اکرم عیدی؛ حمید گله داری؛ مهناز کسمتی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-7

چکیده
  امروزه از استرس به عنوان مسئله‌ای رایج در زندگی روزمره یاد می‌شود. استرس می‌تواند با ایجاد اختلال در هموستازی عناصر فلزی مانند روی در سیستم عصبی مرکزی موجب بروز بیماری‌ها یا اختلال در عملکرد بافت‌های مختلف گردد. در این میان عنصر روی نقش مهمی در کارکرد ارگان‌های حیاتی به ویژه سیستم عصبی مرکزی ایفا می‌نماید. اختلال در هموستازی روی ...  بیشتر

2. بررسی همبستگی میان واریانت های دو ژن MLH3 (rs175080) TEX11 (rs6525433) در مردان ایرانی نابارور آزواسپرمی.

هانیه سزاوار؛ زهرا نورمحمدی؛ مسعود شیدایی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 31-41

چکیده
  ناباروری یکی از شایع ترین مشکلاتی است که حدوداً بین 1 از 6 زوج در سراسر جهان به آن مبتلا هستند. یک وضعیت پیچیده بالینی ناشی از برهمکنش عوامل ژنتیکی و محیطی که علت آن در نیمی از موارد به مردان مربوط میشود. ژن MLH3 و TEX11 نقش کلیدی در مکانیسم ترمیم DNA و کراسینگ اور دارند. در این مطالعه به بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط یک واریانت تک نوکلئوتیدی (SNP) ...  بیشتر

3. معرفی اصطلاحات علمی مناسب به زبان فارسی به جای Dendrocolous و Dendrophilous

قاسم حبیبی بی بالانی؛ فاطمه موسی زاده صیاد محله

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 27-30

چکیده
  این مقاله به معرفی معادل مناسب فارسی برای دو اصطلاح انگلیسی Dendrocolous و Dendrophilous می پردازد. با توجه به بررسی و ریشه یابی این اصطلاحات در زبان یونانی و انگلیسی و نیز کاربرد این اصطلاحات در رشته تخصصی زیست بوم شناسی و منابع طبیعی دارا می باشند، اقدام به معرفی اصطلاحات فارسی "دار زی" به جای Dendrocolous به مفهوم "موجوداتی که روی درختان زندگی یا رشد ...  بیشتر

4. اثر سوندگذاری بر شیوع عفونت های ادراری

فاطمه محمدزاده؛ حامد زارعی؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 19-26

چکیده
  عفونت مجاری ادراری از مهمترین عفونت های بیمارستانی است که غالبا ناشی از سوندگذاری است. باکتریهای یوروپاتوژن با تشکیل بیوفیلم در سوند ها می توانند عامل بالقوه عفونت مجاری ادراری باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تشکیل بیوفیلم کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت مجاری ادراری مرتبط با سوند است. مطالعه بر روی 110 نمونه ادرار بیمارانی که به ...  بیشتر

5. شناسایی سویه های باکتریایی مقاوم به کروم از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از توالی یابی واکنش زنجیره‌ی پلیمراز 16S rDNA و بررسی رشد باکتری‌های مقاوم در غلظت-های مختلف کروم

سپیده خدامرادی؛ رامین عبیری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-10

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی شناسایی سویه‌های مقاوم باکتریایی جدا شده از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از توالی یابی واکنش زنجیره‌ی پلیمراز 16S rDNA از جهت شناسایی بهترین سویه با بزرگترین میزان حذف کروم از طریق زیست پالایی و بررسی رشد باکتری‌های مقاوم در غلظت‌های مختلف کروم بود. در این مطالعه 94 نمونه از فاضلاب پالایشگاه جمع‌آوری ...  بیشتر

الزام چاپ مقاله در مجلات دانشگاه آزاد برای دانشجویان دکتری این دانشگاه

در جدول ماده 3 بخشنامه شماره 10/79534 در مورخه 98/12/07 به الزام چاپ مقاله در مجلات دانشگاه آزاد جهت دریافت مجوز دفاع دانشجویان دکتری اشاره شده است.