دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1397 
2. بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در رودخانه های شرق استان تهران

صفحه 11-21

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهرام دادگر؛ خورشید طیبی؛ مهیار یوسفی سیاه کلرودی


5. توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 43-52

حسین صبوری؛ عباس بیابانی؛ علی نخزری مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ مهناز کاتوزی؛ سکینه عرب کوهسار؛ سمیه سنچولی