1. بررسی و مطالعه ترکیبات اسانس گیاه بومادران Achillea milefollium در مراحل مختلف نمو

فاطمه زندی طغان؛ گیتی برزین؛ ساناز سیاهلو

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 1-14

چکیده
  بومادران هزاربرگ با نام علمی Achillea millefolium L. گیاهی پایا، ایستاده و از خانواده کاسنی می‌باشد. این گیاه در نقاط مختلف ایران و جهان می‌روید. گیاه بومادران عمدتا حاوی اسانس، فلاونوئید، آلکالوئید و تانن است و دارای خواص درمانی مختلف می‌باشد. با توجه به کاربرد وسیع اسانس گیاه بومادران در زمینه‌های گوناگون دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی ...  بیشتر

2. ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 15-32

چکیده
  جنس Delphinium متعلق به تباره Delphinieae و تیره Ranunculaceae طبق فلور ایرانیکا در ایران 29 گونه علفی با گل های نامنظم دارد. در این بررسی اطلاعات ریخت شناسی گل و مهمیز گونه های جنس Delphinium مورد مطالعه قرار گرفت تا به اهمیت این صفات در شناسایی گونه های این جنس پی برده شود. صفات حالت گل آذین، رنگ گل ها، رنگ کاسه گل، رنگ کاسبرگ و گلبرگ نسبت به هم ، شکل مهمیز، ...  بیشتر

3. تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای

مسعود شیرزادی؛ کیوان شمس

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 33-51

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی ازتو بارور1 و فسفر بارور2 بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 تحت شرایط کم آبیاری در کشت دوم، آزمایشی به صورت کرت‌های یکبارخرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 96-1395 اجرا شد. دراین آزمایش کرتهای اصلی شامل: قطع آبیاری در مرحله 8 برگی، قطع آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی و آبیاری ...  بیشتر

4. اثر عصاره آبی ساقه کاسنی (Cichorium intybus L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه

مریم طهرانی پور؛ مهدیه الزمان امامیان؛ غلامحسن واعظی؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 53-61

چکیده
  کاسنی در طب سنتی به عنوان محافظ کلیه و سنگ‌شکن استفاده می‌شود. در این مطالعه اثر عصاره آبی ساقه کاسنی بر پیشگیری از ایجاد سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت ها بررسی شد. 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه شامل کنترل سالم، گروه دریافت کننده اتیلن گلیکول، گروه های پیشگیری با دوزهای mg/kg 200 و mg/kg50 با تزریق داخل صفاقی عصاره آبی ساقه کاسنی ...  بیشتر

5. مقایسه ویژگی های مورفومتریک و مریستیک ماهی سفید بهاره (Rutilus frisii kutum )در مصب های رودخانه ای دریای خزر

مهرناز محسنی؛ فرنگیس قاسمی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 63-77

چکیده
  با توجه به ارزش اقتصادی ماهی خانواده کپور و اهمیت بوم شناسی در بهره برداری ذخایر دریا، شناسایی تنوع ماهی سفید بهاره(Rutilus frisii kutum)در مصبهایسفید رود، کرگانرود، مرداب انزلی، چمخاله و چلوند انجام گرفت. بدین منظور از هر مصب، 30 ماهی صید گردید. پس از اندازه گیری 30 صفت مرفومتریک و 9 صفت مریستیک ماهیها، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر اندازه ...  بیشتر

6. مقایسه خصوصیات ترکیبی و حسی دوغ گرمادیده بدون گاز تهیه شده با تک سویه های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس حاوی مالتودکسترین

حجت نوروزی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ محمدرضا اسحاقی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 79-87

چکیده
  افزودن ترکیبات پری بیوتیکی و ترکیباتی که بتواند به رشد سویه های پروبیوتیک کمک کند از مدت ها قبل مورد توجه بوده است. بنابراین هدف از این تحقیق تولید دوغ پروبیوتیک گرمادیده بدون گاز حاوی مالتودکسترین و بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی آن در طی دوره نگهداری می باشد. در این تحقیق از 5 تیمار استفاده شد، تیمار T1 به عنوان تیمار شاهد بدون سویه ...  بیشتر