6. بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس

مژگان امتیازجو؛ مجید زینلی؛ لیدا سلیمی؛ نیلوفر نیک بین

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 41-54

چکیده
    بیشتر

7. بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب

فرزانه مشتاقی نهی؛ حسن میرزاحسینی؛ اکرم عیدی؛ مونا علی بلندی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 55-62

چکیده
    بیشتر