2. اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین

حمیدرضا انوشیروانی؛ مریم عیدی؛ اکرم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ پونه شاه محمدی؛ مصطفی حمیدی نعمانی؛ افشین خرمی؛ فاطمه ترابی؛ زهرا اسکندری پری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 13-18

چکیده
    بیشتر