دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-61 
4. اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella)

صفحه 23-29

محمدرضا قمی؛ مهدی نیکو؛ بهزاد جوادیان؛ احمد باقری؛ زین العابدین بابایی؛ محمد قلی پور