دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-78 
1. بررسی خاصیت حشره کشی جلبک کارا

صفحه 1-6

حمیده احمدیان یزدی؛ محمد ذکایی؛ آذرنوش جعفری


4. مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار

صفحه 35-44

سمیه حاتمی؛ حمیرا حاتمی؛ ابوالفضل الماسی؛ فرزام شیخ زاده؛ سید مهدی بانان خجسته؛ غلامرضا دهقان


5. تاثیر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی میوه عناب در موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان

صفحه 45-52

حسین احمدیان؛ مصطفی حمیدی نعمانی؛ رویا عباسی؛ مرضیه علیپور؛ رضا قهرمانی؛ علی انیسیان


6. اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ

صفحه 53-60

مرضیه حاجی زاده؛ مریم عیدی؛ سپیده مهرزاد؛ رضا قهرمانی؛ مرضیه علیپور؛ حسین احمدیان؛ مصطفی حمیدی نعمانی؛ علیرضا سوادکوهی؛ محبوبه یوسفی قلعه سلیمی؛ علی انیسیان؛ رویا عباسی