7. بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز

حامد عبداللهی؛ شهره زارع کاریزی؛ سحر هنرمند جهرمی؛ سحرناز ربیعی؛ بنفشه سعیدی؛ مجتبی سیره بند؛ صابر خدرزاده

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 61-70

چکیده
    بیشتر