4. مطالعه فعالیت ضد باکتریایی اسانس نعناع (Mentha spicata) کپسوله شده در نانوژل های کیتوسان- اسید کافئیک بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

الناز نعمتیان کرمانشاهی؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ راحله صفایی جوان

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 33-43

چکیده
    بیشتر