دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-60 
4. اثر ضدباکتریایی عصاره سیر درگوشت بلدرچین

صفحه 33-44

میلاد کربلایی آقامحسن؛ مهناز هاشمی روان؛ رضوان پوراحمد