دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-67 
5. تاثیر نانو لوله‌های کربنی چند جداره بر صفات جوانه‌زنی سه نوع گونه‌ی سوزنی برگ

صفحه 37-43

فاطمه علی یاری؛ مهرداد زرافشار؛ علی ستاریان؛ سید کاظم بردبار