زیست شناسی
1. مطالعه همراهی چندشکلی‏های rs3024998و rs699947 در ژن VEGF با خطر بروز سقط مکرر جنین

شهره زارع کاریزی؛ رضا میرفخرایی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-8

چکیده
  سقط مکرر به وقوع دو یا تعداد بیشتر سقط پشت سر هم قبل از هفته‏ی 20 بارداری اطلاق می‏شود. برخی از دلایل عمده‏ی RPL نقایص آناتومیک رحمی، فاکتورهای ژنتیکی، عفونت‏ها، دلایل ایمونولوژیک، محیطی و... می‏باشند. در مواردی که علت RPL مشخص نباشد از آن به عنوان ایدیوپاتیک نامبرده می‏شود. پلی‏مورفیسم‏های ژن‏های مختلفی در بروز سقط جنین ...  بیشتر

زیست شناسی
2. توانایی Foxp3- IgG(Fc) در القای پاسخهای همورال علیه سلولهای Tتنظیمی

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 9-22

چکیده
  بنظر می رسد که موفقیت روش های واکسیناسیون به منظور ایمونوتراپی به واسطه شبکه قدرتمندی از اجزای سرکوبگر سیستم ایمنی که سلولهای T تنظیمی نیز یکی از آنها می باشد مختل می شود. در مطالعات پیشین روی ایجاد پاسخ ایمنی علیه سلولهای T تنظیمی بیانگر foxp3 و حذف آنها کار شده است. از آنجاییکه این مطالعات نتوانستند به طور کارآمد با حذف نسبی این سلولها ...  بیشتر

زیست شناسی
3. بررسی تشکیل بیوفیلم و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

معصومه مهدوی؛ سحر هنرمند جهرمی؛ زهرا رسالتی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 23-29

چکیده
  سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهمترین پاتوژن‌های بیمارستانی است. یکی از مشکلات درمانی این باکتری، مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن به درمان‌های رایج آنتی‌بیوتیکی است که با تولید بیوفیلم مرتبط می‌باشد. این مطالعه به منظور یافتن ارتباط بین مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم بر روی سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از 50 نمونه بالینی بیماران ...  بیشتر

زیست شناسی
4. جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس از نمونه های زیتون ایرانی

شیدا قدیری افشار؛ روزبه یلفانی؛ مهدی ابراهیمی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 31-37

چکیده
  پروبیوتیک‌ها، میکروارگانیسم‌های غیربیماری زایی هستند که هرگاه در مقادیر مناسب تجویز گردند، به میزبان سلامتی می‌بخشند و قادرند از بعضی از بیماری‌ها پیشگیری نموده یا آنها را بهبود بخشند. لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکتریوم‌ها، بیشترین پروبیوتیک‌های مورد استفاده تا امروز بوده اند. جنس لاکتوباسیلوس، گروهی از باکتری‌های اسیدلاکتیک ...  بیشتر

زیست شناسی
5. بررسی اثر ممانعت گر کربونیل سیانید3- کلروفنیل هیدرازون بر حداقل غلضت مهار کننده آمینوگلیکوزید ها و تعیین فعالیت پمپ تراوشی در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم چند دارویی

سحر هنرمند جهرمی؛ جیران فتحی راد؛ فاطمه نوربخش

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 39-46

چکیده
  اسینتوباکتر بومانی مهمترین عامل عفونت های بیمارستانی است. این باکتری نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک های رایج مقاوم است و مقاومت چند گانه دارویی( MDR) علت نقص درمان آنتی بیوتیکی برای باکتری است. مکانیسم های مختلفی منجر به بروز MDR می شوند و پمپ های افلاکس فعال مهترین عامل هستند. آمینوگلیکوزیدها داروهای مهم در درمان عفونت های جدی اسینتوباکتر ...  بیشتر

زیست شناسی
6. بررسی بیان ژن ZEB1 در بافت سرطانی و خوش خیم پروستات انسان

فهیمه باغبانی آرانی؛ بهناز کریمی؛ آزاده شجاعی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 47-54

چکیده
  سرطان پروستات متاستاتیک یک بیماری کشنده است اما متاسفانه هنوز علل زیادی در مورد مکانیسم های مولکولی متاستاز این سرطان شایع ناشناخته مانده است. در مراحل پیشرفته سرطان پروستات، سلولهای سرطانی ممکن است از پروستات به سایر قسمتهای بدن به خصوص استخوانها و گره های لنفاوی متاستاز بدهند. یکی از مکانیسم های مهم در تهاجم و متاستاز تومورها، ...  بیشتر