1. شناسایی سویه های باکتریایی مقاوم به کروم از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از توالی یابی واکنش زنجیره‌ی پلیمراز 16S rDNA و بررسی رشد باکتری‌های مقاوم در غلظت-های مختلف کروم

سپیده خدامرادی؛ رامین عبیری

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1-10

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی شناسایی سویه‌های مقاوم باکتریایی جدا شده از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از توالی یابی واکنش زنجیره‌ی پلیمراز 16S rDNA از جهت شناسایی بهترین سویه با بزرگترین میزان حذف کروم از طریق زیست پالایی و بررسی رشد باکتری‌های مقاوم در غلظت‌های مختلف کروم بود. در این مطالعه 94 نمونه از فاضلاب پالایشگاه جمع‌آوری ...  بیشتر

2. بررسی اثر دیکلازوریل بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی آلوده به آیمریا تنلا

حامد زارعی؛ مصطفی شاه حسینی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 11-16

چکیده
  کوکسیدیوز مهمترین بیماری انگلی تک یاخته ای صنعت پرورش طیور گوشتی می باشد و مبارزه با بیماری کوکسیدیوز از مسائل مهم دامپروری و دامپزشکی است. خسارت‌های ناشی از کوکسیدیوز در گله های طیور بالغ بر یک میلیارد دلار در سال می-باشد. دیکلازوریل جزئ دسته دارویی بنزیل استونیتریل محسوب می شود که در عفونت های کوکسیدیایی طیور به کار می رود بر این ...  بیشتر

3. مطالعه ویروس های هرپس سیمپلکس 1 و 2 و سیتومگالوویروس در بیماران آلزایمری

سپیده خدامرادی؛ محمد حسن شاه حسینی؛ طاهر محمدیان؛ آتوسا فردوسی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 17-22

چکیده
  فاکتورهای محیطی مختلفی مثل عفونت ها باعث ایجاد بیماری آلزایمر می شوند. مطالعات نشان داده‌اند که ویروس‌های هرپس سیمپلکس 1 و 2 و سیتومگالوویروس با بیماری آلزایمر ارتباط دارند. سیتومگالوویروس انسانی باعث ایجاد عفونت در سیستم عصبی مرکزی می‌شود. مطالعه‌ای نیاز بود که به بررسی ویروس‌های مختلف در بیماران آلزایمری بپردازد. این مطالعه ...  بیشتر

4. شناسایی ماهی های منابع آبی جنوب شرق استان تهران (منطقه ورامین)

سحر ستاروند؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 23-30

چکیده
  در تحقیق حاضر شناسایی و بررسی تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان منابع آبی جنوب شرق استان به مدت 6 ماه انجام گردید. برای این منظور 5 ایستگاه انتخاب و سپس ماهیان توسط وسایل صید مختلف مانند تور گوشگیر، تور دستی (ساچوک) و الکتروشوکر به طور ماهانه صید شده و به آزمایشگاه منتقل و توسط کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند. هدف از بررسی حاضر، شناسایی ...  بیشتر

5. بررسی همبستگی میان واریانت های دو ژن MLH3 (rs175080) TEX11 (rs6525433) در مردان ایرانی نابارور آزواسپرمی.

هانیه سزاوار؛ زهرا نورمحمدی؛ مسعود شیدایی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 31-41

چکیده
  ناباروری یکی از شایع ترین مشکلاتی است که حدوداً بین 1 از 6 زوج در سراسر جهان به آن مبتلا هستند. یک وضعیت پیچیده بالینی ناشی از برهمکنش عوامل ژنتیکی و محیطی که علت آن در نیمی از موارد به مردان مربوط میشود. ژن MLH3 و TEX11 نقش کلیدی در مکانیسم ترمیم DNA و کراسینگ اور دارند. در این مطالعه به بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط یک واریانت تک نوکلئوتیدی (SNP) ...  بیشتر

6. تعیین مهم‌ترین‌ صفات تعیین کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ محمدعلی ابراهیمی؛ سمیه سنچولی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 43-57

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و تعدادی از صفات وابسته به آن، 14 ژنوتیپ برنج (شامل 5 رقم بومی و 9 رقم خارجی) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دو محیط بدون تنش (غرقاب) و تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان علی‌آباد‌کتول (زیر ‌نظر دانشگاه‏ گنبدکاووس) مورد مطالعه قرار‌گرفت. آبیاری مزرعه آزمایشی در هر دو محیط ...  بیشتر