بررسی همراهی چندشکلی rs3761548در ژن FOXP3 با بیماری میگرن

لیلا سلگی؛ صدیقه فراهانی؛ شهره زارع کاریزی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-7

چکیده
  زمینه و هدف: FOXP3 برای تولید و عملکرد سلول‏های تنظیمی T (Treg) مورد نیاز است. این ژن در تنظیم پاسخ های التهابی و نمو سلول‏های عصبی دخیل است. میگرن یک بیماری التهابی، با توارث چند عاملی می‏باشد. به نظر می‏رسد که ژن‏های متعددی در بروز این بیماری دخیل هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه چندشکلی‏ rs3761548 در ژن foxp3 با استعداد ابتلا به ...  بیشتر

جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیک از ماست های سنتی شهرستان ورامین

سحر هنرمند جهرمی؛ فهیمه باغبانی آرانی؛ فاطمه یعقوبی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 9-18

چکیده
  استفاده از پروبیوتیک هایی مانند باکتری های اسید لاکتیک (LAB) برای تولید مواد غذایی ارزشمند یک روند پذیرفته شده جهانی است. محصولات لبنی ساخته شده از شیر خام تولید شده محلی با ویژگی های ذاتی مختلف آنها بخش مهمی از رژیم روزانه را تشکیل می دهند. این امر لبنیات را منبع غنی برای غربالگری LAB می کند. هدف از مطالعه جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری ...  بیشتر

مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L.

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 19-34

چکیده
  تباره Delphinieae در زیر تیره Ranunculoideae تقریبا دارای 700 گونه است. Delphinium یکی از جنس های تباره Delphinieae است که در ایران دارای دو زیر جنس می باشد. اختلاف زیر جنس ها در دوره رویشی و شکل دانه می باشد. در زیر جنس Olighophyllon گیاهان دروه رویشی چندساله و در زیر جنس Delphinium گیاهان یکساله هستند. در این مطالعه، دانه گرده 27 گونه از جنس Delphinim مورد بررسی میکروسکوپ الکترونی ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ذرت (Zea mays L.) در تاریخ های کاشت متفاوت در شرایط آب و هوایی ورامین

مجید عبدلی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 35-53

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ذرت، آزمایشی به صورت بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ورامین در سال 1394 اجرا شد. تیمارها شامل پنج تاریخ کاشت (20 فروردین، 31 اردیبهشت، 28 خرداد، 9 تیر و 24 تیر ماه) و رقم مورد استفاده سینگل کراس کارون 701 بود. در هر یک دوره های 5 الی 7 روزه از هر کرت، 5 بوته به صورت تصادفی انتخاب و صفات ...  بیشتر

بررسی اثر اسانس آویشن و نانو ذره اکسید روی بر اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چند دارویی

فاطمه نوربخش؛ مژگان علیکاهی؛ معصومه مهدوی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 55-63

چکیده
  چکیده مقدمه: در حال حاضر بسیاری از داروهای ارزشمند اثر خود را بر اسینتوباکتر بومانی از دست داده اند و مقاومت دارویی اسینتوباکتربومانی علت اصلی شکست درمان عفونتهای بیمارستانی ناشی ازآن میباشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر اسانس آویشن و نانو ذره اکسید روی بر اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چند دارویی میباشد. مواد و روش ها: این مطالعه ...  بیشتر

بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی کپسوله شده در بیوپلیمر کیتوسان در مقایسه با اسانس آزاد

معصومه مهدوی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 67-76

چکیده
  اسانس های گیاهی دارای اثرات ضدمیکروبی و فارماکولوژیکی متعددی هستند، اما بسیار فرار می باشند. کپسوله شدن مواد دارویی در نانو ذرات پلیمری می تواند اثرات درمانی ترکیباتی که عموما فرار هستند را بهبود دهد. کیتوسان به عنوان بیوپلیمر زیست تخریب پذیر به دلیل کپسوله کردن بهتر، رهاسازی کنترل شده و سمیت پایین در انتقال دارو بسیار مورد توجه ...  بیشتر