آ

 • آذین، مهرداد مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-5]

ا

 • ابراهیمی پور، حمید فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 21-29]

 • اسدی راد، محمد حسین آرش مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-5]

 • اصغرزاده، احمد تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

 • اقتصادی عراقی، پیمان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

 • امتیازجو، مژگان بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-54]

 • امتیازجو، مژگان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

ب

 • بنابازی، محمدحسین شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلوتیدی (SNP) در سه جایگاه ژن پریون prp در میان جمعیت‌های گوسفندان مغانی و سنجابی به روشRealtime PCR [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 15-22]

 • بنانج، مریم بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 23-30]

 • بهار، مسیح تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

پ

 • پازوکی، عباس اثرتغییرات فصلی بر مواد متشکله اسانس در گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 35-39]

 • پاک یار، هاجر بررسی بخشی از کنه‎های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 1-8]

 • پذیرا، عبدالرحیم بررسی سن و رشد ماهی حمری (Barbus luteus, Heckel, 1843) در رودخانه‌های شاپور و حله در استان بوشهر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 41-46]

 • پهلوان زاده، مسعود گزارش موردی ازگوساله دوسر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 47-52]

 • پویان، امید تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

ت

 • تقوی زاد، راضیه بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه‌های گرده و گرده‌افشانی آن‌ها توسط زنبورهای عسل [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 23-33]

 • توفیقی، آزاده مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-5]

ج

 • جدی تهرانی، محمود بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

چ

 • چوبینه، داریوش بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33 [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 67-74]

ح

 • حاج باقری، محمدرضا بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33 [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 67-74]

 • حبیبی، داوود تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

 • حمیدثالث، الهام بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

خ

 • خاکپور، شهرزاد اثر ضد افسردگی عصاره آبی-الکلی ریشه جینسینگ قرمز در موش کوچک ماده سوری با استفاده از آزمون شنای اجباری و تست معلق ماندن [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 15-20]

 • خاکپور، شهرزاد بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 23-30]

 • خالدی، کوروش جمعه شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلوتیدی (SNP) در سه جایگاه ژن پریون prp در میان جمعیت‌های گوسفندان مغانی و سنجابی به روشRealtime PCR [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 15-22]

 • خالق پرست، امین بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

 • خاوری نژاد، رمضانعلی دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

 • خردپیر، ندا بررسی بخشی از کنه‎های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 1-8]

 • خسروی، مریم اثر ضد افسردگی عصاره آبی-الکلی ریشه جینسینگ قرمز در موش کوچک ماده سوری با استفاده از آزمون شنای اجباری و تست معلق ماندن [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 15-20]

 • خلجی، سولماز اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

د

 • دهقان‌زاده ثانی‌آبادی، اعظم بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 23-30]

ر

 • ریاضی، الهام شناسایی انواع ژن های cry1 در نمونه های باسیلوس تورنجینسیس (Bacillus thuringiensis) جمع‌آوری شده از استان‌های خراسان و همدان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-28]

 • رجبی فر، سعید بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • رحمتی زاده، ابوالفضل فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 21-29]

ز

 • زارعی، موسی اثرات تاثیر ایمنواستیمولنت لیپتوزا، مالاشیت گرین و تتراسایکلین بر میزان فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهیان کپور وحشی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 53-60]

 • زارعی جلیانی، حسین اثرات رنگیزه کاروتنوئیدی زعفران (Crocus Sativus L.) بر پلیمریزاسیون میکروتوبول‎ها و رشد سلول‎های HeLa [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 31-41]

 • زرگری، کاوه شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-7]

 • زرگری، کاوه شناسایی انواع ژن های cry1 در نمونه های باسیلوس تورنجینسیس (Bacillus thuringiensis) جمع‌آوری شده از استان‌های خراسان و همدان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-28]

 • زرگری، کاوه بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • زینلی، مجید بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-54]

س

 • ساطعی، آرین اثرات آللوپاتی مامیران (Chelidonium majus L.) بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشد علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 15-22]

 • ساطعی، ارین تغییرات محتوای آرژینین در مرحله جوانه‌زنی دانه‌های سویا رقم پرشینگ تحت تاثیر شوری و ژیبرلین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-68]

 • سعیدی، عباس شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-7]

 • سلیمی، لیدا بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-54]

 • سلیم پور، فهیمه فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 21-29]

 • سلیم پور، فهیمه فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 29-42]

 • سهراب نژاد، مهدی اثرات تاثیر ایمنواستیمولنت لیپتوزا، مالاشیت گرین و تتراسایکلین بر میزان فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهیان کپور وحشی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 53-60]

 • سودایی مشایی، صاحب بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 45-54]

ش

 • شاه محمدی، پونه اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • شاه محمدی، پونه تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • شیردل، غلامحسن استفاده از روش‎های ترکیبیاتی برای شمارش ساختارهای RNA [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 43-50]

 • شریف نیا، فریبا فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 21-29]

 • شریفی نیا، فریبا فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 29-42]

 • شهابی، بهاره آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

ص

 • صادقی پور، علیرضا تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • صبوری، علی اکبر اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 37-43]

ض

 • ضرغامی، رضا تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

ع

 • عیدی، اکرم بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 55-62]

 • عیدی، اکرم اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • عیدی، اکرم تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • عیدی، مریم اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • عیدی، مریم تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • عرب، مرجان اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • عطائی طالبی، مهبا بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

 • علی بلندی، مونا بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 55-62]

 • علیجانیان زاده، مهدی اثرات رنگیزه کاروتنوئیدی زعفران (Crocus Sativus L.) بر پلیمریزاسیون میکروتوبول‎ها و رشد سلول‎های HeLa [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 31-41]

 • علی‌جانیان‌زاده، مهدی اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 37-43]

ف

 • فاطمی، سیدمحمدرضا بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

 • فانی، پروانه اثرات آللوپاتی مامیران (Chelidonium majus L.) بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشد علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 15-22]

 • فتح الهی، هادی بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • فروتن، کتایون بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 55-61]

 • فرودی، فرهاد بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 55-61]

 • فصل بهار، شوکا آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

 • فیض بخش، علیرضا اثرتغییرات فصلی بر مواد متشکله اسانس در گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 35-39]

 • فقهی، سیدمحمدامین شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-7]

 • فلاح، فخری فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 29-42]

 • فلاح، فرزان بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 45-54]

 • فلاحیان، فتح اله دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

ق

 • قربانی، رضا تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

 • قربانلی، مه لقا تغییرات محتوای آرژینین در مرحله جوانه‌زنی دانه‌های سویا رقم پرشینگ تحت تاثیر شوری و ژیبرلین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-68]

 • قربانلی، مه لقا اثرات آللوپاتی مامیران (Chelidonium majus L.) بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشد علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 15-22]

 • قمی، محمدرضا اثرات تاثیر ایمنواستیمولنت لیپتوزا، مالاشیت گرین و تتراسایکلین بر میزان فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهیان کپور وحشی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 53-60]

 • قوام مصطفوی، پرگل بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

ک

 • کربلایی، محمدتقی بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 45-54]

 • کشاورزی، منصوره شناسایی انواع ژن های cry1 در نمونه های باسیلوس تورنجینسیس (Bacillus thuringiensis) جمع‌آوری شده از استان‌های خراسان و همدان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-28]

 • کفیل زاده، فرشید بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33 [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 67-74]

 • کهکشانی، نسرین استفاده از روش‎های ترکیبیاتی برای شمارش ساختارهای RNA [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 43-50]

گ

 • گنجعلی، محمدرضا اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 37-43]

م

 • مبرا، شهناز تغییرات محتوای آرژینین در مرحله جوانه‌زنی دانه‌های سویا رقم پرشینگ تحت تاثیر شوری و ژیبرلین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-68]

 • متاجی، اسداله دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

 • مجد، احمد بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه‌های گرده و گرده‌افشانی آن‌ها توسط زنبورهای عسل [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 23-33]

 • محمدیان، محمد بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 45-54]

 • میرزاحسینی، حسن بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 55-62]

 • مروتی، سعید بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

 • مسعودیان، ناهید دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

 • مشتاقی نهی، فرزانه بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 55-62]

 • مظاهری اسدی، مهناز مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-5]

 • معتمدی سده، فرحناز بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • معصوم پور عسکری، ساره اثر ضد افسردگی عصاره آبی-الکلی ریشه جینسینگ قرمز در موش کوچک ماده سوری با استفاده از آزمون شنای اجباری و تست معلق ماندن [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 15-20]

 • منوری، مسعود آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

 • موسوی، سیدعبدالمجید بررسی سن و رشد ماهی حمری (Barbus luteus, Heckel, 1843) در رودخانه‌های شاپور و حله در استان بوشهر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 41-46]

ن

 • نژادستاری، طاهر دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

 • نظریان، حسن بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه‌های گرده و گرده‌افشانی آن‌ها توسط زنبورهای عسل [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 23-33]

 • نیک بین، نیلوفر بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-54]

 • نوری، محسن گزارش موردی ازگوساله دوسر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 47-52]

 • نورانی آزاد، حمید بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33 [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 67-74]

 • نورمحمدی، زهرا بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

 • نوروزی، پیمان شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-7]

و

 • وثوقی، غلامحسین بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

ه

 • هادی، حامد تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

 • هوشمند، سید مسعود بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

ی

 • یوسفی سیاهکلرودی، سیامک بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 55-61]