آ

 • آذرنیا، مهناز بررسی اثرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به سرب بر هیستوژنز قلب جنین رت نژاد Sprague Dawley [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

ا

 • ابراهیمی پور، منصوره بررسی اثرات آللوپاتی دو واریته گندم (Triticum aestivum L.) بر درصد جوانه‌زنی بذور و رشد دانه‌رست‌های تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و منداب (Eruca sativa L.) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 59-65]

 • ابوالحسن پور، نسرین اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 39-46]

 • اربابیان، صدیقه بررسی فلوریستیک (پوشش گیاهی) و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه تله گون، شهرستان شهر‌کرد در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 31-40]

 • ایلا، نیما تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 17-22]

 • امیری نیا، سیروس تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 17-22]

 • امینی نسب، سید مهدی تأثیر پارامترهای مهم آشیانه بر موفقیت جوجه‌آوری میوه‌خور (Hypocolius ampelinus)، لیکو (Turdoides caudatus) و یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه هفت‌تپه و میان‌آب (خوزستان) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]

ب

 • بابک، افشین تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 17-22]

 • بلوچی، حمیدرضا تاثیر کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]

 • بهروزی راد، بهروز پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

ت

 • تقوی زاده، راضیه مقایسه میزان پرولین عسل در شش استان شمالی و شمال‌غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

ج

 • جهانبخش گنجه، مهدی پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

 • جوازی، حمیده اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

ح

 • حیاتی رودباری، نسیم خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

 • حائری روحانی، علی اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 39-46]

 • حسینی موسوی، سید مسعود تأثیر پارامترهای مهم آشیانه بر موفقیت جوجه‌آوری میوه‌خور (Hypocolius ampelinus)، لیکو (Turdoides caudatus) و یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه هفت‌تپه و میان‌آب (خوزستان) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]

 • حکمت شعار، حسن اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

خ

 • خالق پرست، امین بررسی ارتباط پلی‌‌مورفیسم 4G/5Gدر پروموتر ژن PAI-1با سندروم سقط مکرر [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 23-29]

 • خیرالهی، خجسته پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

 • خنافری، آنیتا کاربرد رنگدانه باکتریایی ویولاسئین در رنگرزی الیاف پنبه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

د

 • دیلمقانی، کمال الدین اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

ر

 • رستگاری، رامین خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

 • رضایی، کرامت اله مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 51-58]

 • رضایی طاویرانی، مصطفی خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

 • رهاننده، هادی تاثیر باکتری‌های آنتاگونیست ریزوسفر توت در کنترل عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه آن در شرایط گلخانه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]

ز

 • زالی، حکیمه خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

س

 • سیف هاشمی، سعیده مقایسه میزان پرولین عسل در شش استان شمالی و شمال‌غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

 • سلیمی، فروغ بررسی فلوریستیک (پوشش گیاهی) و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه تله گون، شهرستان شهر‌کرد در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 31-40]

 • سلیم پور، فهیمه مطالعه فلور سرخس‌هاى منطقه تالش (استان گیلان، ایران) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 9-15]

ش

 • شریفی نیا، فریبا بررسی فلوریستیک (پوشش گیاهی) و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه تله گون، شهرستان شهر‌کرد در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 31-40]

ع

 • عیدی، اکرم اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 39-46]

ف

 • فرجی، دلینا مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 51-58]

ق

 • قربانلی، مه لقا بررسی اثرات آللوپاتی دو واریته گندم (Triticum aestivum L.) بر درصد جوانه‌زنی بذور و رشد دانه‌رست‌های تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و منداب (Eruca sativa L.) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 59-65]

 • قره‌داغی، علی اکبر تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 17-22]

 • قنبری، لیلا پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

ک

 • کامرانی ترکستانی، ساقی کاربرد رنگدانه باکتریایی ویولاسئین در رنگرزی الیاف پنبه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

 • کریمی، کیمیا بررسی اثرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به سرب بر هیستوژنز قلب جنین رت نژاد Sprague Dawley [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

 • کریم پور، رضا تأثیر پارامترهای مهم آشیانه بر موفقیت جوجه‌آوری میوه‌خور (Hypocolius ampelinus)، لیکو (Turdoides caudatus) و یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه هفت‌تپه و میان‌آب (خوزستان) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]

گ

 • گلمکانی، محمدتقی مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 51-58]

ل

 • لاری یزدی، حسین بررسی اثرات آللوپاتی دو واریته گندم (Triticum aestivum L.) بر درصد جوانه‌زنی بذور و رشد دانه‌رست‌های تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و منداب (Eruca sativa L.) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 59-65]

م

 • مازوجی، علی مطالعه فلور سرخس‌هاى منطقه تالش (استان گیلان، ایران) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 9-15]

 • مرادی نیک، سمیرا اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

 • مروتی، سعید بررسی ارتباط پلی‌‌مورفیسم 4G/5Gدر پروموتر ژن PAI-1با سندروم سقط مکرر [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 23-29]

 • مشیدی، مهسا تاثیر باکتری‌های آنتاگونیست ریزوسفر توت در کنترل عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه آن در شرایط گلخانه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]

 • مهرابیان، صدیقه کاربرد رنگدانه باکتریایی ویولاسئین در رنگرزی الیاف پنبه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

 • موحدی دهنوی، محسن تاثیر کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]

ن

 • نعمتی، فاطمه مقایسه میزان پرولین عسل در شش استان شمالی و شمال‌غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

 • نوری موگهی، سیدمحمدحسین بررسی اثرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به سرب بر هیستوژنز قلب جنین رت نژاد Sprague Dawley [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

و

ه

 • هاشمی روان، مهناز مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 51-58]

ی

 • یدوی، علیرضا تاثیر کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]