آ

 • آذرنیا، مهناز بررسی اثرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به سرب بر هیستوژنز قلب جنین رت نژاد Sprague Dawley [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

 • آذین، مهرداد مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-5]

 • آریان کیا، آذرنوش بررسی رابطه میان میزان بیان ژن های TLR2 و TLR4در بافت لثه با پریودنتیت مهاجم [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 59-65]

 • آرین فر، فاطمه مطالعه اثرات شوینده آنیونی (شامپو) بر پارامترهای خونی بچه تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) پرورشی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 21-33]

 • آقاجانی کلالی، زهرا بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه نانو ذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه پونهMentha longifolia (L.) Hudson [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 11-19]

 • آقارضائی، نیلوفر جنبه‌های اخلاقی پزشکی دقیق [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 45-52]

 • آقامحسنی، زینب اثر مهاری آب ازنه در مرحله نم زنی گندم بر کاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 45-53]

 • آقامردالو، مهسا بررسی وجود ژن شیگا توکسین و توکسین مقاوم به حرارت در اشریشیاکلی های جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 19-27]

 • آهنی آذری، آنیا تولید بیو پلاستیک توسط باسیلوس های ایزوله شده از خاک محل دفن زباله و فاضلاب استان گلستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 41-48]

ا

 • ابدالی، سورنا مطالعه اثرات شوینده آنیونی (شامپو) بر پارامترهای خونی بچه تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) پرورشی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 21-33]

 • ابراهیمی، تارا شناسایی فون خرچنگ های پهن در مناطق بین جزر و مدی جنگل مانگرو در جزیره هرمز(94-1393) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]

 • ابراهیمی، تارا شناسایی خرچنگ های پهن حقیقی (خانواده(Grapsidae در مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز (94-1393) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 31-38]

 • ابراهیمی، محمدعلی تعیین مهم‌ترین‌ صفات تعیین کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 43-57]

 • ابراهیمی، مهدی بهینه‌سازی تولید آنزیم α-آمیلاز توسط باکتری Bacillus alkalitelluris با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]

 • ابراهیمی، مهدی شناسایی اثر pH به عنوان فاکتور موثر بر تولید آنزیم α-آمیلاز توسط باکتری Bacillusalkalitelluris [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 39-47]

 • ابراهیمی، مهدی جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس از نمونه های زیتون ایرانی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 31-37]

 • ابراهیمی، مهدی استفاده از تکنیکqPCR به منظور شناسایی سویه های کدکننده توکسین کلستریدیوم دیفیسیل [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]

 • ابراهیمی، مهدی تثبیت باکتری باسیلوس آلکالیتلوریس در بستر آگار به منظور تولید آنزیم آلفا-آمیلاز [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 11-16]

 • ابراهیمی پور، حمید فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 21-29]

 • ابراهیمی پور، منصوره بررسی اثرات آللوپاتی دو واریته گندم (Triticum aestivum L.) بر درصد جوانه‌زنی بذور و رشد دانه‌رست‌های تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و منداب (Eruca sativa L.) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 59-65]

 • ابراهیمی حسنی نیاکی، عارفه شناسایی بارناکل های ناحیه‌ی بین جزر و مدی در جزیره‌ هرمز، خلیج فارس [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 19-26]

 • ابراهیمی رشتی، نیلوفر ساب‌تایپینگ ایزوله های سالمونلا انتریکا متعلق به سروتایپ‌های مختلف با روش PCR-Ribotyping [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 27-32]

 • ابراهیم زاده، محمد ارزیابی بیان ژن های CCND1 و ITGB1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-40]

 • ابوالحسن پور، نسرین اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 39-46]

 • ابوطالب، ناهید مقایسه ی اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک فعالیت HIIT بر پاسخ CRP، IL6 و کورتیزول [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 11-17]

 • ابوطالب، ناهید بررسی اثر تزریق داخل میوکاردی ترشحات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در انفارکتوس میوکارد در خرگوش های نر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 9-18]

 • احسنی ارانی، یاسر ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 47-39]

 • احمدی، مهدی بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات اکسید کادمیوم روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 21-30]

 • احمدی، مهدیه اثر کارواکرول بر بیان ژن‌های IL-10, FOX-P3, IL-4و TGF-β در نخاع موش‌های مدل بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-61]

 • احمدی، هدی سادات شناسایی و طبقه بندی شکم پایان همراه با مرجان ها در جزیره قشم(برکه خلف و سواحل ناز) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 21-33]

 • احمدیان، حسین تاثیر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی میوه عناب در موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 45-52]

 • احمدیان، حسین اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • احمدیان، حسین اثر عصاره الکلی دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 37-41]

 • احمدیان یزدی، حمیده بررسی خاصیت حشره کشی جلبک کارا [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 1-6]

 • احمدپناهی، همایون بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ اکالیپتوس و اصلاح شیمیایی آنها به منظور مطالعه ی جذب داروی کورکومین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]

 • احمدپناهی، همایون اصلاح سطح نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره برگ زیتون توسط اسید آمینه سیستئین [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 9-16]

 • احمدوند، حسن اثر کارواکرول بر بیان ژن‌های IL-10, FOX-P3, IL-4و TGF-β در نخاع موش‌های مدل بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-61]

 • اخوان سپهی، عباس بررسی توانایی تولید ویتامین B12 توسط باسیلوس مگاتریوم PTCC1250 و بهینه‌سازی شرایط تولید [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 43-51]

 • اربابیان، صدیقه بررسی فلوریستیک (پوشش گیاهی) و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه تله گون، شهرستان شهر‌کرد در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 31-40]

 • ارباب سلیمانی، نازیلا جداسازی و بررسی تجزیه زیستی آسفالتین توسط Bacillus weihenstephanensisبومی مخازن نفتی ایران [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]

 • ارجمندی، رضا مدیریت زیست محیطی لجن فاضلاب تصفیه خانه بهداشتی (جامدات زیستی) به منظور تولید کمپوست و مقایسه آن برای جایگزینی با کودهای شیمیایی رایج [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 41-51]

 • اردلان اشجع، آریا تشخیص افتراقی پنج گونه از اسفنج‌های مناطق بین کشندی جزیره هرمز (خلیج فارس) بر اساس بررسی ساختار اسپیکول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]

 • اردلان اشجع، آریا شناسایی خرچنگ های پهن حقیقی (خانواده(Grapsidae در مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز (94-1393) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 31-38]

 • اردلان اشجع، آریا شناسایی ساختار مولکولی چند محصول طبیعی استخراج‏شده از یک نمونه اسفنج دریایی در سواحل جزیره هرمز (خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 9-19]

 • اسحاقی، محمدرضا شناسایی و تعیین میزان آلودگی باکتریایی آنتروباکتریاسه و اشریشیاکلی حلوا ارده در شهرستان‌های یزد و اردکان [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 49-54]

 • اسحاقی، محمدرضا مقایسه خصوصیات ترکیبی و حسی دوغ گرمادیده بدون گاز تهیه شده با تک سویه های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس حاوی مالتودکسترین [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 79-87]

 • اسدی، مصطفی ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 15-32]

 • اسدی، مصطفی مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L. [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]

 • اسداالهی، سیمین اثر بازدارندگی عصاره چای ترش بر رشد ساکارومایسس سرویزیه و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در آب آلبالو [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 45-57]

 • اسداللهی، سیمین مقایسه اثر دو نوع اسانس پرتقال و لیموترش بر تولید و مدت ماندگاری آب های آشامیدنی طعم دار [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 49-56]

 • اسدالهی، سیمین مقایسه تاثیر چای، قهوه و آسپارتام بر فعالیت هوازی در دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]

 • اسدی راد، محمد حسین آرش مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-5]

 • اسدی مقدم، شادی مقایسه روش های کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) در تشخیص لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

 • اسکندری، سمیرا بررسی آب گریزی سطح سلولی و حضور ژنهای کد کننده فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 41-48]

 • اسکندری پری، زهرا اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

 • اسماعیلی، علی بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ اکالیپتوس و اصلاح شیمیایی آنها به منظور مطالعه ی جذب داروی کورکومین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]

 • اشجع اردلان، آریا شناسایی فون خرچنگ های پهن در مناطق بین جزر و مدی جنگل مانگرو در جزیره هرمز(94-1393) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]

 • اشجع اردلان، آریا شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه ی کن در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]

 • اشجع اردلان، آریا شناسایی بارناکل های مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]

 • اشجع اردلان، آریا شناسایی بارناکل های ناحیه‌ی بین جزر و مدی در جزیره‌ هرمز، خلیج فارس [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 19-26]

 • اشجع اردلان، آریا بررسی روابط طول-وزن در دوکفه ای Anodonta cygnea (Linea,1876) در تالاب انزلی [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 45-50]

 • اشجع اردلان، آریا بررسی ساختار جمعیت و تنوع گونه ای ماکروبنتوزهای سواحل نوشهر،چالوس و عباس آباد [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 7-19]

 • اشجع اردلان، آریا شناسایی و طبقه بندی شکم پایان همراه با مرجان ها در جزیره قشم(برکه خلف و سواحل ناز) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 21-33]

 • اشکانی فر، مرضیه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر عامل رشد اندوتلیال (VEGF) و شاخص‌های آتروژنیک در مردان چاق [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 53-63]

 • اصغرزاده، احمد تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

 • اصغری مقدم، نسترن بررسی کمّی بیان ژن CK-18 در بیماران مبتلا به لوکمیای میلوئیدی مزمن [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 35-41]

 • افتخاری نژاد، ربابه ارزیابی شیوع آلودگی سالمونلا و ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین در نمونه‌های به دست آمده از لاشه طیور عرضه شده در فروشگاههای شهر زاهدان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 43-50]

 • اقبالی، علیرضا فراوانی ژن های bla- shv,bla-tem و-M ctx دربین ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژن مولد آنزیم های بتالاکتاماز با طیف اثر وسیع [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]

 • اقتصادی عراقی، پیمان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

 • اکبری فیض آبادی، مرضیه اصلاح سطح نانولوله های کربنی چند دیواره با لیگاند پاراآمینو هیپوریک اسید به منظور استفاده در سیستم دارورسانی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 21-31]

 • ایلا، نیما تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 17-22]

 • الیکایی، آمنه بررسی وجود ژن‌های کد‌کننده مقاومت به اریترومایسین در خانواده انتروباکتریاسه (کلبسیلا، پروتئوس، انتروباکتر) جدا شده از نمونه‌های ادرار [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]

 • الماسی، ابوالفضل مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 35-44]

 • امامی، سینا سادات شناسایی مولکولی باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان های کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]

 • امامیان، مهدیه الزمان اثر عصاره آبی ساقه کاسنی (Cichorium intybus L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 53-61]

 • امتیازجو، مژگان بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-54]

 • امتیازجو، مژگان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

 • امیری، الهام مقایسه تاثیر چای، قهوه و آسپارتام بر فعالیت هوازی در دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]

 • امیری، فرنوش حذف کبالت از پساب صنعتی شرکت D.M.T. اصفهان با کمک بیومس میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 1-11]

 • امیری نیا، سیروس تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 17-22]

 • امینی نسب، سید مهدی تأثیر پارامترهای مهم آشیانه بر موفقیت جوجه‌آوری میوه‌خور (Hypocolius ampelinus)، لیکو (Turdoides caudatus) و یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه هفت‌تپه و میان‌آب (خوزستان) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]

 • انیسان، علی بررسی کاربرد تکنیک‌های رایج میکروسکوپی در تشخیص محتویات همبرگر خام [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-5]

 • انیسیان، علی تاثیر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی میوه عناب در موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 45-52]

 • انیسیان، علی اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • انیسیان، علی اثر L – کارنی‌تین بر سطح هورمون‌های تستوسترون، LH و FSH در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]

 • انیسیان، علی مقایسه پایدارسازی فیکساتیو جانشین شونده فرمالین با فرمالین در جلوگیری از تغییرات پس از مرگ در بیضه موش [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 35-43]

 • انوشیروانی، حمیدرضا اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

ب

 • بابایی، زین العابدین اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella) [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 23-29]

 • بیابانی، عباس توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 43-52]

 • بابک، افشین تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 17-22]

 • باصری صالحی، محید جدا سازی و شناسا یی مولکولی سلول های مخمر و ارزیابی آنها جهت تولید عصاره مخمر و بتا گلوکان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 61-71]

 • باغبانی آرانی، فهیمه روفایل ژن‌های اگزوتوکسین تب‌زای استرپتوکوکی (spe) در میان ایزوله‌های حامل و بیمار استرپتوکوکوس گروه A در ایران [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]

 • باغبانی آرانی، فهیمه مطالعه اثر ضد میکروبی و سینرژیک اسانس گیاه پونه(Mentha pulegium L.) و آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌ ادراری [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 31-39]

 • باغبانی آرانی، فهیمه ساب‌تایپینگ ایزوله های سالمونلا انتریکا متعلق به سروتایپ‌های مختلف با روش PCR-Ribotyping [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 27-32]

 • باغبانی آرانی، فهیمه بررسی بیان ژن ZEB1 در بافت سرطانی و خوش خیم پروستات انسان [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 47-54]

 • باغبانی آرانی، فهیمه جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیک از ماست های سنتی شهرستان ورامین [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 9-18]

 • باغبانی آرانی، فهیمه بررسی میزان بیان Mir-96 در سلول های سرطانی دهان انسان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 45-51]

 • باغبانی آرانی، فهیمه شناسایی جهش های پایدارکننده ساختارآنزیم لوسیفراز گونه ایرانی بوسیله ابزارها و پایگاه های بیوانفورماتیک و شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 21-28]

 • باغبانی آرانی، فهیمه بررسی جهش ها در ژن NF1 در بیماران ایرانی مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1 [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 1-5]

 • باقری، احمد اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella) [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 23-29]

 • باقری ابیانه، الهام بررسی ساختمان تشریحی تکوینی اندام های رویشی و زایشی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 9-15]

 • باقری ابیانه، الهام تاثیر امواج الکترومغناطیس بر روی اجزا دستگاه فتوسنتزی و قند محلول در گیاه شاهی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]

 • باقری هاشم آباد، علی تولید بیو پلاستیک توسط باسیلوس های ایزوله شده از خاک محل دفن زباله و فاضلاب استان گلستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 41-48]

 • بانان خجسته، سید مهدی مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 35-44]

 • بردبار، سید کاظم تاثیر نانو لوله‌های کربنی چند جداره بر صفات جوانه‌زنی سه نوع گونه‌ی سوزنی برگ [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 37-43]

 • برزین، گیتی بررسی و مطالعه ترکیبات اسانس گیاه بومادران Achillea milefollium در مراحل مختلف نمو [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]

 • برومندجزیی، شیما بررسی برهم‌کنش سرب و اسید سالیسیلیک بر میزان قندهای محلول، نشاسته و پرولین در گیاه کلزا [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 13-22]

 • بلوچی، حمیدرضا تاثیر کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]

 • بمبئی، بیژن کلونینگ و بیان آسپاراژیناز در باکتریcoli Escherichia [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]

 • بنابازی، محمدحسین شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلوتیدی (SNP) در سه جایگاه ژن پریون prp در میان جمعیت‌های گوسفندان مغانی و سنجابی به روشRealtime PCR [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 15-22]

 • بنانج، مریم بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 23-30]

 • بهادر، نیما شناسایی مولکولی و تحلیل مکانی گونه های استنوتروفوموناس جدا شده از خاکهای دشت مرودشت و ارزیابی اثر آن بر تجزیه برخی ترکیبات آروماتیک [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-13]

 • بهار، مسیح تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • بهروزی راد، بهروز پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

 • بهمنی، سمیرا گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده سد نوروزلو واقع در استان آذر بایجان غربی شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 31-36]

 • بوربور عظیمی، فرشته روفایل ژن‌های اگزوتوکسین تب‌زای استرپتوکوکی (spe) در میان ایزوله‌های حامل و بیمار استرپتوکوکوس گروه A در ایران [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]

پ

 • پازکی، مهتاب بررسی میزان بیان Mir-96 در سلول های سرطانی دهان انسان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 45-51]

 • پازوکی، عباس اثرتغییرات فصلی بر مواد متشکله اسانس در گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 35-39]

 • پازوکی، گلاره بررسی فونستیک خرچنگ های گرد آب شیرین در رودخانه های شرق استان تهران [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]

 • پاک یار، هاجر بررسی بخشی از کنه‎های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 1-8]

 • پذیرا، عبدالرحیم بررسی سن و رشد ماهی حمری (Barbus luteus, Heckel, 1843) در رودخانه‌های شاپور و حله در استان بوشهر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 41-46]

 • پردلی، حمید رضا تولید بیو پلاستیک توسط باسیلوس های ایزوله شده از خاک محل دفن زباله و فاضلاب استان گلستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 41-48]

 • پهلوان زاده، مسعود گزارش موردی ازگوساله دوسر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 47-52]

 • پویان، امید تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • پوراحمد، رضوان اثر ضدباکتریایی عصاره سیر درگوشت بلدرچین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 33-44]

 • پورشعبان، مهسا اصلاح سطح نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره برگ زیتون توسط اسید آمینه سیستئین [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 9-16]

 • پورشمسیان، خلیل اثر ارتفاع نسبت به سطح دریا بر متابولیت‌های موجود در Lunularia cruciata [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 65-71]

ت

 • تابنده، فاطمه کلونینگ و بیان آسپاراژیناز در باکتریcoli Escherichia [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]

 • تاجبخش، الهه ارزیابی حذف زیستی نیترات توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربن کوانتوم دات (CQD-Fe0) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]

 • تاجر، سارا بررسی کمی بیان مارکر CK19 در نمونه های خون مبتلایان به سرطان خون با روش PCR Real Time [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-40]

 • تازیکه لمسکی، الهام تجزیه و تحلیل ساختاری و مولکولی پروتئین سنبله SARS-CoV-2 بر اثر جهش‌ نقطه‌ای S494P با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی و دینامیک مولکولی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 21-32]

 • تجدد، گلناز بررسی اثر عصاره بهار نارنج و نقش سیستم کولینرژیک نیکوتینی بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش نر کوچک آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 39-46]

 • ترابی، فاطمه اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

 • تقوی زاد، راضیه بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه‌های گرده و گرده‌افشانی آن‌ها توسط زنبورهای عسل [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 23-33]

 • تقوی زاده، راضیه مقایسه میزان پرولین عسل در شش استان شمالی و شمال‌غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

 • توسلی، سید پیمان تعیین ترکیبات شیمیایی هفت گونه از بی‌مهرگان و امکان استفاده از آن‌ها در تغذیه طیور و ماهی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]

 • توفیقی، آزاده مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-5]

 • تولایی، محمود ژنوتایپینگ بیست و پنج SNP اتوزومال با درجه آگاهی بخش بالا در جمعیت استان خوزستان با استفاده از روش SNapShot [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 9-16]

ج

 • جاهد خانیکی، غلامرضا اثر مهاری آب ازنه در مرحله نم زنی گندم بر کاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 45-53]

 • جباری مقدم، مهدیه بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو کموتیپ گونه سنبله‌ای ارغوانی (Stachys inflata Benth.) در دو رویشگاه مختلف [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 31-38]

 • جباری مقدم، نیلوفر مقایسه کموتاکسونومیک و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه مریم گلی: Salvia macrosiphon Boiss (مریم گلی لوله‌ای) و Salvia reuterana Boiss (مریم گلی اصفهانی) [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 27-40]

 • جباری مقدم، نیلوفر مقایسه کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس دو جمعیت از گونه مریم نخودی شرقی (Teucrium orientale) در دو رویشگاه جدید [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 55-61]

 • جدی تهرانی، محمود بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

 • جعفری، آذرنوش بررسی خاصیت حشره کشی جلبک کارا [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 1-6]

 • جعفری، پریسا بهینه سازی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی میوه زیره سیاه به روش تاگوچی [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 1-9]

 • جعفری، سایه بررسی ساختمان تشریحی تکوینی اندام های رویشی و زایشی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 9-15]

 • جعفری، سایه تاثیر امواج الکترومغناطیس بر روی اجزا دستگاه فتوسنتزی و قند محلول در گیاه شاهی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]

 • جعفری، محبوبه بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 29-38]

 • جعفری جوشقان، ندا جداسازی و شناسایی باکتری های گرم منفی از مبتلایان به عفونت های ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه سوادکوه وتعیین الگوی مقاومت دارویی آنها از ابتدای ماه مهر 1400تا پایان آذر 1400 [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 33-40]

 • جم، آرمین بررسی ساختار جمعیت و تنوع گونه ای ماکروبنتوزهای سواحل نوشهر،چالوس و عباس آباد [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 7-19]

 • جمالی، سمیرا بررسی ترکیبات شیمیایی و اثر ضد باکتریایی اسانس حاصل از گیاه Salvia limbata C. A. Mey. در منطقه آهوان-استان سمنان [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 23-28]

 • جهانبخش گنجه، مهدی پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

 • جوادیان، بهزاد اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella) [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 23-29]

 • جوادیان فرزانه، ندا تعیین میزان فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم در بافت نرم دو کفه‌ای Callista multiradiata در خور‌ هاله [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 1-7]

 • جوازی، حمیده اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

 • جوهری، حبیب اله اثر امواج مایکروویو ساطع‌شده از تلفن‌های همراه بر باروری، تعداد و وضعیت ظاهری جنین‌های موش‌های صحرایی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]

چ

 • چوبینه، داریوش بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33 [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 67-74]

ح

 • حیاتی رودباری، نسیم خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

 • حاتمی، حمیرا مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 35-44]

 • حاتمی، سمیه مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 35-44]

 • حاج بابایی، پیام ژنوتایپینگ بیست و پنج SNP اتوزومال با درجه آگاهی بخش بالا در جمعیت استان خوزستان با استفاده از روش SNapShot [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 9-16]

 • حاج باقری، محمدرضا بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33 [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 67-74]

 • حاجی خانی، رامین بررسی اثر محافظتی نارینژنین در مدل سلولی و حیوانی وابسته به تزریق 6-هیدروکسی دوپامین در بیماری پارکینسون [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 53-66]

 • حاجی زاده، مرضیه اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • حائری روحانی، علی اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 39-46]

 • حبیبی، داوود تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

 • حبیبی بی بالانی، قاسم نام‌های محلی برخی درختان در استان گیلان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

 • حبیبی بی بالانی، قاسم معرفی اصطلاحات علمی مناسب به زبان فارسی به جای Dendrocolous و Dendrophilous [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 27-30]

 • حبیبی بی بالانی، قاسم دانش بومی مرتبط با اصطلاحات گیلکی گیاهان و درختان خودرو در دهستان بی بالان [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-44]

 • حبیبی بی بالانی، قاسم دانش بومی مرتبط با واژه‌های گیلکی جانوران اهلی و وحشی در دهستان بی بالان، بخش کلاچای، گیلان [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 29-44]

 • حبیبی بی بالانی، قاسم اسامی محلی گیاهان در نقاط مختلف ایران (حروف "ب"، "پ" و "ت") [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 1-20]

 • حجازی، سید محمود تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر عامل رشد اندوتلیال (VEGF) و شاخص‌های آتروژنیک در مردان چاق [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 53-63]

 • حسام پور محلاتی، اردشیر بررسی کمی بیان مارکر CK19 در نمونه های خون مبتلایان به سرطان خون با روش PCR Real Time [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-40]

 • حسنی، امیرحسام مدیریت زیست محیطی لجن فاضلاب تصفیه خانه بهداشتی (جامدات زیستی) به منظور تولید کمپوست و مقایسه آن برای جایگزینی با کودهای شیمیایی رایج [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 41-51]

 • حسینی، ابراهیم بررسی اثر ضد میکروبی عصاره شاه بلوط بر زمان ماندگاری سس مایونز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 31-42]

 • حسینی، سیدسجاد ارزیابی کیفی و زیستی رودخانه حوضه سیروان (استان کردستان) با استفاده از شاخص های زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-81]

 • حسینی، سید طالب تولید بیو پلاستیک توسط باسیلوس های ایزوله شده از خاک محل دفن زباله و فاضلاب استان گلستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 41-48]

 • حسینی، فرزانه ارزیابی تأثیر نانوکامپوزیت‌ پلی‌ساکاریدی بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 60-49]

 • حسن بارانی، معصومه ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 15-32]

 • حسن بارانی، معصومه مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L. [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]

 • حسن بارانی، معصومه بررسی اثرات زمان آبیاری و کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 1-7]

 • حسین پور جاهد نیا، سمیرا بررسی رابطه میان میزان بیان ژن های TLR2 و TLR4در بافت لثه با پریودنتیت مهاجم [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 59-65]

 • حسن زاده، فاطمه بررسی اثر نانو ذرات سبز نقره بر فرآیند جوانه زنی بذر گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرایط شوری [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 1-10]

 • حسینمردی، فاطمه تهیه و فرمولاسیون سس فلفل قرمز کم کالری بر پایه شیرین کننده ملاس چغندر قند [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 15-26]

 • حسینی موسوی، سید مسعود تأثیر پارامترهای مهم آشیانه بر موفقیت جوجه‌آوری میوه‌خور (Hypocolius ampelinus)، لیکو (Turdoides caudatus) و یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه هفت‌تپه و میان‌آب (خوزستان) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]

 • حق بین، کمال الدین بررسی موقعیت هیستیدین های کوردینه کننده مس در ساختار دوم آنزیم تایروزیناز قارچ خوراکی [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 51-57]

 • حکمت شعار، حسن اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

 • حکیمی زاده، الهام بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ TRPV1 در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر رفتارهای شبه-اضطرابی موش‌های صحرایی نر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 19-25]

 • حلاجیان، علی مطالعه اثرات شوینده آنیونی (شامپو) بر پارامترهای خونی بچه تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) پرورشی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 21-33]

 • حمایت خواه جهرمی، وحید اثر امواج مایکروویو ساطع‌شده از تلفن‌های همراه بر باروری، تعداد و وضعیت ظاهری جنین‌های موش‌های صحرایی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]

 • حمدی، الهه ارزیابی حذف زیستی نیترات توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربن کوانتوم دات (CQD-Fe0) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]

 • حمیدثالث، الهام بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • حمیدی نعمانی، مصطفی تاثیر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی میوه عناب در موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 45-52]

 • حمیدی نعمانی، مصطفی اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • حمیدی نعمانی، مصطفی اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

 • حمیدی نعمانی، مصطفی اثر عصاره الکلی دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 37-41]

خ

 • خاتمی، شادی بررسی فونستیک خرچنگ های گرد آب شیرین در رودخانه های شرق استان تهران [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]

 • خاکپور، شهرزاد بررسی اثر عصاره بهار نارنج و نقش سیستم کولینرژیک نیکوتینی بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش نر کوچک آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 39-46]

 • خاکپور، شهرزاد بررسی اثرات ضدافسردگی رزین گیاه Commiphora mukul و تداخل آن با اندانسترون در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 55-61]

 • خاکپور، شهرزاد اثر ضد افسردگی عصاره آبی-الکلی ریشه جینسینگ قرمز در موش کوچک ماده سوری با استفاده از آزمون شنای اجباری و تست معلق ماندن [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 15-20]

 • خاکپور، شهرزاد بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 23-30]

 • خاکساریان، مجتبی اثر کارواکرول بر بیان ژن‌های IL-10, FOX-P3, IL-4و TGF-β در نخاع موش‌های مدل بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-61]

 • خاک ور، رضا سیستم‏های تراوشی در باکتری همراه گیاهان و نقش آنها در مقاومت دارویی چندگانه [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 55-67]

 • خالدی، کوروش جمعه شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلوتیدی (SNP) در سه جایگاه ژن پریون prp در میان جمعیت‌های گوسفندان مغانی و سنجابی به روشRealtime PCR [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 15-22]

 • خالق پرست، امین بررسی ارتباط پلی‌‌مورفیسم 4G/5Gدر پروموتر ژن PAI-1با سندروم سقط مکرر [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 23-29]

 • خالق پرست، امین بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

 • خان احمدی، فاطمه بررسی فونستیک لوچ ماهیان در رودخانه های استان تهران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 17-27]

 • خان احمدی، فاطمه بررسی فونستیک و پراکنش لاک پشتان جنوب شرق استان تهران [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]

 • خاوری نژاد، رمضانعلی بررسی توانایی تولید ویتامین B12 توسط باسیلوس مگاتریوم PTCC1250 و بهینه‌سازی شرایط تولید [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 43-51]

 • خاوری نژاد، رمضانعلی دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

 • خدایی، مهسا بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی علیه بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

 • خدامرادی، سپیده شناسایی سویه های باکتریایی مقاوم به کروم از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از توالی یابی واکنش زنجیره‌ی پلیمراز 16S rDNA و بررسی رشد باکتری‌های مقاوم در غلظت-های مختلف کروم [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 1-10]

 • خدامرادی، سپیده مطالعه ویروس های هرپس سیمپلکس 1 و 2 و سیتومگالوویروس در بیماران آلزایمری [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 17-22]

 • خدرزاده، صابر بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]

 • خیرالهی، خجسته پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

 • خیرخواه، بابک ارزیابی شیوع آلودگی سالمونلا و ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین در نمونه‌های به دست آمده از لاشه طیور عرضه شده در فروشگاههای شهر زاهدان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 43-50]

 • خردپیر، ندا بررسی بخشی از کنه‎های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 1-8]

 • خردپیر، ندا تعیین ترکیبات شیمیایی هفت گونه از بی‌مهرگان و امکان استفاده از آن‌ها در تغذیه طیور و ماهی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]

 • خرمی، افشین اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

 • خسروی، مریم بررسی اثر عصاره بهار نارنج و نقش سیستم کولینرژیک نیکوتینی بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش نر کوچک آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 39-46]

 • خسروی، مریم اثر ضد افسردگی عصاره آبی-الکلی ریشه جینسینگ قرمز در موش کوچک ماده سوری با استفاده از آزمون شنای اجباری و تست معلق ماندن [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 15-20]

 • خسروی، مریم بررسی اثر محافظتی نارینژنین در مدل سلولی و حیوانی وابسته به تزریق 6-هیدروکسی دوپامین در بیماری پارکینسون [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 53-66]

 • خلجی، سولماز اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • خلیلی حداد، بابک مطالعهInsilico و محیطی پایداری و تاثیرات سم بروموبوتید در آب و خاک شالیزار در منطقه انزلی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 45-51]

 • خلیلی حداد، بابک مطالعه ارزیابی فریمن – گالوی در تشخیص بیماری هیرسوتیسم؛ لزوم اصلاح و بهینه سازی [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 21-29]

 • خنافری، آنیتا کاربرد رنگدانه باکتریایی ویولاسئین در رنگرزی الیاف پنبه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

 • خندابی، علیرضا شناسایی جهش های پایدارکننده ساختارآنزیم لوسیفراز گونه ایرانی بوسیله ابزارها و پایگاه های بیوانفورماتیک و شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 21-28]

 • خواجه، خسرو بررسی توانایی تولید ویتامین B12 توسط باسیلوس مگاتریوم PTCC1250 و بهینه‌سازی شرایط تولید [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 43-51]

 • خواجه ای، رامبد تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر عامل رشد اندوتلیال (VEGF) و شاخص‌های آتروژنیک در مردان چاق [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 53-63]

 • خوشرو، سید محمدرضا بررسی اثر نانو ذرات سبز نقره بر فرآیند جوانه زنی بذر گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرایط شوری [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 1-10]

 • خوشنویس زاده، رابعه اندازه گیری و معتبرسازی هیدروکینون در فرمولاسیون لیپوزومی هیدروکینون [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 49-56]

 • خوشنویس زاده، رابعه مقایسه روشهای اندازه گیری درصد انکپسولاسیون هیدروکینون در یک سیستم لیپوزومی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 1-7]

 • خوشنویس زاده، رابعه تهیه و تعیین ویژگی های بیوفیزیکی لیپوزوم هیدروکینون [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 17-21]

 • خوشنویس زاده، رابعه بررسی موقعیت هیستیدین های کوردینه کننده مس در ساختار دوم آنزیم تایروزیناز قارچ خوراکی [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 51-57]

 • خوشنویس زاده، رابعه معتبرسازی روش اندازه گیری مقدار کلیندامایسین در فرمولاسیون لیپوزومی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 41-48]

د

 • دادگر، شهرام بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در رودخانه های شرق استان تهران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 11-21]

 • داوری، محمد صادق تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از گلوکز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 53-59]

 • درپوش، مهردخت بررسی هم بستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs1800734وrs4647269 ژن MLH1 در مردان نابارور ایرانی آزواسپرم [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 7-16]

 • دیلمقانی، کمال الدین اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

 • دهشیری، محمدمهدی مطالعه تیره بقولات در جنوب شهرستان رامهرمز [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]

 • دهقان، غلامرضا مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 35-44]

 • دهقانی، الهام فعالیت ضدقارچی عصاره هیدرومتانلی برگ مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر رشد کاندیدا آلبیکنس در موش های صحرایی دیابتی نر [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

 • دهقانی، حامد شناسایی کلادهای جنس Symbiodiniumهمزیست با کلنی های Scleractinian و Zoantharian طی پدیده سفیدشدگی در جزیره هنگام [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 49-55]

 • دهقان‌زاده ثانی‌آبادی، اعظم بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 23-30]

ذ

 • ذرات پرست حقانی، بهار بررسی اثر محافظتی نارینژنین در مدل سلولی و حیوانی وابسته به تزریق 6-هیدروکسی دوپامین در بیماری پارکینسون [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 53-66]

 • ذکایی، محمد بررسی خاصیت حشره کشی جلبک کارا [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 1-6]

ر

 • راسخ، بهنام ارزیابی حذف زیستی نیترات توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربن کوانتوم دات (CQD-Fe0) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]

 • راسخ، بهنام ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 47-39]

 • راسخ، بهنام ارزیابی تأثیر نانوکامپوزیت‌ پلی‌ساکاریدی بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 60-49]

 • ریاضی، الهام شناسایی انواع ژن های cry1 در نمونه های باسیلوس تورنجینسیس (Bacillus thuringiensis) جمع‌آوری شده از استان‌های خراسان و همدان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-28]

 • ربیعی، سحرناز تعیین فراوانی ژن‏های مقاومت به تتراسایکلین در سویه‏های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 33-40]

 • ربیعی، سحرناز بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]

 • رجبیان، مجید مطالعه ارزیابی فریمن – گالوی در تشخیص بیماری هیرسوتیسم؛ لزوم اصلاح و بهینه سازی [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 21-29]

 • رجب بیگی، الهام سنجش درصد جوانه‌زنی و محتوای ترکیبات فنلی گیاه گوجه‌فرنگی در پاسخ به امواج تلفن همراه [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]

 • رجبی فر، سعید بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • رجب لاریجانی، شکرالله بررسی فونستیک و پراکنش لاک پشتان جنوب شرق استان تهران [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]

 • رحیمی، مریم رابطه بین پلی مورفیسم های ژن های ترمیم DNA با سرطان تیرویید [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 39-46]

 • رحیمیان، حبیبه تهیه نانوذرات مغناطیسی زیست تخریب‌پذیر حاوی انسولین برای استفاده در دارو رسانی خوراکی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]

 • رحمتی زاده، ابوالفضل فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 21-29]

 • رحمن، علی رضا تهیه و فرمولاسیون سس فلفل قرمز کم کالری بر پایه شیرین کننده ملاس چغندر قند [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 15-26]

 • رحمن، علیرضا بررسی اثر ضد میکروبی عصاره شاه بلوط بر زمان ماندگاری سس مایونز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 31-42]

 • رزاقی جدید، رقیه اثر ارتفاع نسبت به سطح دریا بر متابولیت‌های موجود در Lunularia cruciata [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 65-71]

 • رسالتی، زهرا بررسی تشکیل بیوفیلم و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 23-29]

 • رستگاری، رامین خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

 • رسولیان، فاطمه اثر آب معدنی چشمه کندوان بر سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های صحرایی نر بالغ [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 15-21]

 • رشیدلمیر، امیر تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر عامل رشد اندوتلیال (VEGF) و شاخص‌های آتروژنیک در مردان چاق [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 53-63]

 • رضایی، ساسان اثر مهاری آب ازنه در مرحله نم زنی گندم بر کاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 45-53]

 • رضایی، کرامت اله مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 51-58]

 • رضایی طاویرانی، مصطفی خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

 • رضایی وند، زهرا بررسی روابط طول-وزن در دوکفه ای Anodonta cygnea (Linea,1876) در تالاب انزلی [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 45-50]

 • رنجبر، زهره جدا سازی و شناسا یی مولکولی سلول های مخمر و ارزیابی آنها جهت تولید عصاره مخمر و بتا گلوکان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 61-71]

 • رنجبر، منیره بررسی برهم‌کنش سرب و اسید سالیسیلیک بر میزان قندهای محلول، نشاسته و پرولین در گیاه کلزا [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 13-22]

 • رهاننده، هادی تاثیر باکتری‌های آنتاگونیست ریزوسفر توت در کنترل عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه آن در شرایط گلخانه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]

 • روحبخش، علی بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ TRPV1 در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر رفتارهای شبه-اضطرابی موش‌های صحرایی نر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 19-25]

 • روحبخش غیاثی، منوچهر بررسی وجود ژن‌های کد‌کننده مقاومت به اریترومایسین در خانواده انتروباکتریاسه (کلبسیلا، پروتئوس، انتروباکتر) جدا شده از نمونه‌های ادرار [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]

 • روحی زاده، غفار مطالعه تیره بقولات در جنوب شهرستان رامهرمز [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]

 • رودی، بستان بررسی ترکیبات شیمیایی و اثر ضد باکتریایی اسانس حاصل از گیاه Salvia limbata C. A. Mey. در منطقه آهوان-استان سمنان [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 23-28]

 • رودی، بستان گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده سد نوروزلو واقع در استان آذر بایجان غربی شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 31-36]

 • روستا، محمدرضا سنجش درصد جوانه‌زنی و محتوای ترکیبات فنلی گیاه گوجه‌فرنگی در پاسخ به امواج تلفن همراه [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]

 • روشنی روان، مهناز مقایسه اثر دو نوع اسانس پرتقال و لیموترش بر تولید و مدت ماندگاری آب های آشامیدنی طعم دار [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 49-56]

ز

 • زارعی، پریسا بررسی همراهی پلی‏مورفیسم‏هایrs11639084 و rs4774388 ژن RORA با استعداد ابتلا به بیماری بهجت [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 43-50]

 • زارعی، حامد بررسی اثر دیکلازوریل بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی آلوده به آیمریا تنلا [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 11-16]

 • زارعی، حامد اثر سوندگذاری بر شیوع عفونت های ادراری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 19-26]

 • زارعی، موسی اثرات تاثیر ایمنواستیمولنت لیپتوزا، مالاشیت گرین و تتراسایکلین بر میزان فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهیان کپور وحشی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 53-60]

 • زارعی جلیانی، حسین اثرات رنگیزه کاروتنوئیدی زعفران (Crocus Sativus L.) بر پلیمریزاسیون میکروتوبول‎ها و رشد سلول‎های HeLa [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 31-41]

 • زارع کاریزی، شیما بررسی الگوی متیلاسیون ژن‏های LC3 وULK-1 مرتبط با اتوفاژی، در بیماران مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه (NSCLC) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 17-22]

 • زارع کاریزی، شهره ژنوتایپینگ بیست و پنج SNP اتوزومال با درجه آگاهی بخش بالا در جمعیت استان خوزستان با استفاده از روش SNapShot [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 9-16]

 • زارع کاریزی، شهره بررسی الگوی متیلاسیون ژن‏های LC3 وULK-1 مرتبط با اتوفاژی، در بیماران مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه (NSCLC) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 17-22]

 • زارع کاریزی، شهره سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت نقره مغناطیسی جهت استفاده در سامانه های نوین دارورسانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 17-24]

 • زارع کاریزی، شهره بررسی آب گریزی سطح سلولی و حضور ژنهای کد کننده فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 41-48]

 • زارع کاریزی، شهره سنتز و مهندسی سطح نانوذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با ساختار هسته-پوسته جهت کارایی های زیست پزشکی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 7-17]

 • زارع کاریزی، شهره مطالعه همراهی چندشکلی‏های rs3024998و rs3025000در ژن VEGF با خطر بروز سقط مکرر جنین [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]

 • زارع کاریزی، شهره تعیین فراوانی ژن‏های مقاومت به تتراسایکلین در سویه‏های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 33-40]

 • زارع کاریزی، شهره تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چندگانه دارویی (MDR) سویه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از عفونت مجاری ادراری [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]

 • زارع کاریزی، شهره بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]

 • زارع کاریزی، شهره مطالعه همراهی چندشکلی‏های rs3024998و rs699947 در ژن VEGF با خطر بروز سقط مکرر جنین [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 1-8]

 • زارع کاریزی، شهره بررسی پروفایل ژن های مقاومت ermA,B,C و msrA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اهواز [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 23-33]

 • زارع کاریزی، شهره بررسی همراهی چندشکلی rs3761548در ژن FOXP3 با بیماری میگرن [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-7]

 • زارع کاریزی، شهره بررسی همراهی پلی‏مورفیسم‏هایrs11639084 و rs4774388 ژن RORA با استعداد ابتلا به بیماری بهجت [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 43-50]

 • زارع کاریزی، شهره ارزیابی بیان ژن های CCND1 و ITGB1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-40]

 • زالی، بابک بررسی تأثیر جنسیت بر سطح تری‌گلیسرید و کلسترول پلاسما پس از اجرای یک دوره تمرینات منتخب آمادگی جسمانی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 47-53]

 • زالی، حکیمه خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

 • زیباسرشت، رامین شناسایی ساختار مولکولی چند محصول طبیعی استخراج‏شده از یک نمونه اسفنج دریایی در سواحل جزیره هرمز (خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 9-19]

 • زیباسرشت، رامین شناسایی ساختمان مولکولی و ارزیابی بیولوژیک کاپرووردین، استخراج‏ شده از یک غلاف‏دار دریایی در دریای عمان [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]

 • زرافشار، مهرداد تاثیر نانو لوله‌های کربنی چند جداره بر صفات جوانه‌زنی سه نوع گونه‌ی سوزنی برگ [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 37-43]

 • زرگری، کاوه شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-7]

 • زرگری، کاوه شناسایی انواع ژن های cry1 در نمونه های باسیلوس تورنجینسیس (Bacillus thuringiensis) جمع‌آوری شده از استان‌های خراسان و همدان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-28]

 • زرگری، کاوه بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • زکی، احمد اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و پوشش‌های انعطاف‌پذیر چند لایه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص حسی گوجه گیلاسی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 9-20]

 • زمانی، علی بررسی فونستیک لوچ ماهیان در رودخانه های استان تهران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 17-27]

 • زند، نازنین اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و پوشش‌های انعطاف‌پذیر چند لایه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص حسی گوجه گیلاسی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 9-20]

 • زند، نازنین اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و لفاف‌های انعطاف‌پذیر بر جمعیت میکروبی پنیر لیقوان [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 21-35]

 • زندی طغان، فاطمه بررسی و مطالعه ترکیبات اسانس گیاه بومادران Achillea milefollium در مراحل مختلف نمو [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]

 • زینلی، حسین بررسی اثرات زمان آبیاری و کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 1-7]

 • زینلی، مجید بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-54]

س

 • سیادت، سید داور ساب‌تایپینگ ایزوله های سالمونلا انتریکا متعلق به سروتایپ‌های مختلف با روش PCR-Ribotyping [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 27-32]

 • ساطعی، آرین اثرات آللوپاتی مامیران (Chelidonium majus L.) بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشد علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 15-22]

 • ساطعی، ارین تغییرات محتوای آرژینین در مرحله جوانه‌زنی دانه‌های سویا رقم پرشینگ تحت تاثیر شوری و ژیبرلین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-68]

 • سیاهلو، ساناز بررسی و مطالعه ترکیبات اسانس گیاه بومادران Achillea milefollium در مراحل مختلف نمو [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]

 • ستاری، ماندانا بررسی رابطه میان میزان بیان ژن های TLR2 و TLR4در بافت لثه با پریودنتیت مهاجم [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 59-65]

 • ستاریان، علی تاثیر نانو لوله‌های کربنی چند جداره بر صفات جوانه‌زنی سه نوع گونه‌ی سوزنی برگ [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 37-43]

 • ستاروند، سحر شناسایی ماهی های منابع آبی جنوب شرق استان تهران (منطقه ورامین) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 23-30]

 • ستوده نژاد نعمت اللهی، فتاح اثر کارواکرول بر بیان ژن‌های IL-10, FOX-P3, IL-4و TGF-β در نخاع موش‌های مدل بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-61]

 • سجادی، نوشین تعیین میزان فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم در بافت نرم دو کفه‌ای Callista multiradiata در خور‌ هاله [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 1-7]

 • سجده، ابوالفضل بررسی تاثیر pH اسیدی و قلیایی بر تشکیل بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 29-35]

 • سیره بند، مجتبی بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]

 • سزاوار، هانیه بررسی همبستگی میان واریانت های دو ژن MLH3 (rs175080) TEX11 (rs6525433) در مردان ایرانی نابارور آزواسپرمی. [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 31-41]

 • سعیدی، ارمغان مقایسه اثر دو نوع اسانس پرتقال و لیموترش بر تولید و مدت ماندگاری آب های آشامیدنی طعم دار [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 49-56]

 • سعیدی، بنفشه بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]

 • سعیدی، عباس شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-7]

 • سیف هاشمی، سعیده مقایسه میزان پرولین عسل در شش استان شمالی و شمال‌غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

 • سلگی، لیلا بررسی همراهی چندشکلی rs3761548در ژن FOXP3 با بیماری میگرن [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-7]

 • سلیمی، فروغ بررسی فلوریستیک (پوشش گیاهی) و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه تله گون، شهرستان شهر‌کرد در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 31-40]

 • سلیمی، لیدا بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-54]

 • سلیم پور، فهیمه مطالعه فلور سرخس‌هاى منطقه تالش (استان گیلان، ایران) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 9-15]

 • سلیم پور، فهیمه مقایسه کموتاکسونومیک و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه مریم گلی: Salvia macrosiphon Boiss (مریم گلی لوله‌ای) و Salvia reuterana Boiss (مریم گلی اصفهانی) [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 27-40]

 • سلیم پور، فهیمه فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 21-29]

 • سلیم پور، فهیمه فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 29-42]

 • سنچولی، سمیه توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 43-52]

 • سنچولی، سمیه تعیین مهم‌ترین‌ صفات تعیین کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 43-57]

 • سهراب نژاد، مهدی اثرات تاثیر ایمنواستیمولنت لیپتوزا، مالاشیت گرین و تتراسایکلین بر میزان فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهیان کپور وحشی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 53-60]

 • سوادکوهی، علیرضا اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • سواران، سودابه تهیه نانوذرات مغناطیسی زیست تخریب‌پذیر حاوی انسولین برای استفاده در دارو رسانی خوراکی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]

 • سودایی مشایی، صاحب بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 45-54]

ش

 • شادفر، محمدرضا تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود زراعی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 49-63]

 • شاه حسینی، محمد حسن مطالعه ویروس های هرپس سیمپلکس 1 و 2 و سیتومگالوویروس در بیماران آلزایمری [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 17-22]

 • شاه حسینی، مصطفی بررسی اثر دیکلازوریل بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی آلوده به آیمریا تنلا [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 11-16]

 • شاه محمدی، پونه اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

 • شاه محمدی، پونه اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • شاه محمدی، پونه تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • شجاعی، آزاده بررسی بیان ژن ZEB1 در بافت سرطانی و خوش خیم پروستات انسان [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 47-54]

 • شجاعی باغینی، غزاله بررسی توانایی تولید ویتامین B12 توسط باسیلوس مگاتریوم PTCC1250 و بهینه‌سازی شرایط تولید [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 43-51]

 • شجیعی، هومن ارزیابی کیفی و زیستی رودخانه حوضه سیروان (استان کردستان) با استفاده از شاخص های زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-81]

 • شیخیان، فائزه شناسایی بارناکل های مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]

 • شیخ زاده، فرزام مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 35-44]

 • شیدایی، مسعود بررسی همبستگی میان واریانت های دو ژن MLH3 (rs175080) TEX11 (rs6525433) در مردان ایرانی نابارور آزواسپرمی. [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 31-41]

 • شیدایی، مسعود بررسی سیتوژنتیکی انار (Punica granatum L.): متا آنالیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 9-17]

 • شیدایی، مسعود بررسی هم بستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs1800734وrs4647269 ژن MLH1 در مردان نابارور ایرانی آزواسپرم [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 7-16]

 • شیردره، امیر حذف کبالت از پساب صنعتی شرکت D.M.T. اصفهان با کمک بیومس میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 1-11]

 • شیردل، غلامحسن مدل‌سازی روش تکامل طبیعی برای حل مسائلی در حسابان فازی [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 41-44]

 • شیردل، غلامحسن استفاده از روش‎های ترکیبیاتی برای شمارش ساختارهای RNA [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 43-50]

 • شیردل، غلام حسن مدل‌سازی روش تکامل طبیعی برای حل مسائلی در حسابان فازی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 55-60]

 • شیرزادی، مسعود تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 33-51]

 • شریف نیا، فریبا فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 21-29]

 • شریف نیا، فریبا ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 15-32]

 • شریف نیا، فریبا بررسی کمّی بیان ژن CK-18 در بیماران مبتلا به لوکمیای میلوئیدی مزمن [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 35-41]

 • شریف نیا، فریبا مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L. [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]

 • شریفی نیا، فریبا بررسی فلوریستیک (پوشش گیاهی) و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه تله گون، شهرستان شهر‌کرد در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 31-40]

 • شریفی نیا، فریبا مطالعه فلور منطقه دریاسر استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 53-63]

 • شریفی نیا، فریبا فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 29-42]

 • شکری، مهسا تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از گلوکز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 53-59]

 • شکرانه، نادیا تعیین ترکیبات شیمیایی هفت گونه از بی‌مهرگان و امکان استفاده از آن‌ها در تغذیه طیور و ماهی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]

 • شمس، کیوان اندازه گیری میزان فلزات سنگین در خرماهای عرضه شده در بازار محلی شهر اهواز [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 19-27]

 • شمس، کیوان تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود زراعی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 49-63]

 • شمس، کیوان تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 33-51]

 • شهابی، بهاره آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

 • شهاب لواسانی، علیرضا مقایسه خصوصیات ترکیبی و حسی دوغ گرمادیده بدون گاز تهیه شده با تک سویه های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس حاوی مالتودکسترین [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 79-87]

 • شهاب لواسانی، علیرضا بررسی تاثیر استفاده از مخلوط آرد گندم و مقادیر مختلف آرد کینوا بر ویژگی های فارینوگرافی و اکستنسوگرافی نان باگت [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 29-43]

 • شهسواری، شیوا بررسی سیتوژنتیکی انار (Punica granatum L.): متا آنالیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 9-17]

ص

 • صاحب جمعی، حسن شناسایی جهش های پایدارکننده ساختارآنزیم لوسیفراز گونه ایرانی بوسیله ابزارها و پایگاه های بیوانفورماتیک و شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 21-28]

 • صاحب جمعی، حسن تجزیه و تحلیل ساختاری و مولکولی پروتئین سنبله SARS-CoV-2 بر اثر جهش‌ نقطه‌ای S494P با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی و دینامیک مولکولی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 21-32]

 • صادقی، بابک حذف کبالت از پساب صنعتی شرکت D.M.T. اصفهان با کمک بیومس میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 1-11]

 • صادقی، مهنازالسادات مطالعه اثرات شوینده آنیونی (شامپو) بر پارامترهای خونی بچه تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) پرورشی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 21-33]

 • صادقی، مهناز السادات تعیین میزان فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم در بافت نرم دو کفه‌ای Callista multiradiata در خور‌ هاله [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 1-7]

 • صادقی، مهناز سادات شناسایی و طبقه بندی شکم پایان همراه با مرجان ها در جزیره قشم(برکه خلف و سواحل ناز) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 21-33]

 • صادقی پور، علیرضا اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

 • صادقی پور، علیرضا تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • صادقی پور، علیرضا اثر آب معدنی چشمه کندوان بر سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های صحرایی نر بالغ [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 15-21]

 • صادقی پور، علیرضا اثر عصاره هیدرو-اتانلی دانه زنیان (Trachyspermum copticum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال‏های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 23-27]

 • صادقی پور، علیرضا اثرات لیتولیتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب در موش‏های صحرایی نر [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 29-36]

 • صادقی پور، علیرضا اثر عصاره الکلی دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 37-41]

 • صالحی، بهار بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات اکسید کادمیوم روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 21-30]

 • صبوری، حسین توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 43-52]

 • صبوری، حسین تعیین مهم‌ترین‌ صفات تعیین کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 43-57]

 • صبوری، علی اکبر اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 37-43]

 • صرافیان، مریم شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه ی کن در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]

 • صفایی جوان، راحله سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت نقره مغناطیسی جهت استفاده در سامانه های نوین دارورسانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 17-24]

 • صفایی جوان، راحله سنتز و مهندسی سطح نانوذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با ساختار هسته-پوسته جهت کارایی های زیست پزشکی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 7-17]

 • صفایی جوان، راحله بررسی وجود ژن شیگا توکسین و توکسین مقاوم به حرارت در اشریشیاکلی های جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 19-27]

 • صفایی جوان، راحله بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ اکالیپتوس و اصلاح شیمیایی آنها به منظور مطالعه ی جذب داروی کورکومین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]

 • صفایی جوان، راحله بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه نانو ذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه پونهMentha longifolia (L.) Hudson [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 11-19]

 • صفایی جوان، راحله بهینه سازی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی میوه زیره سیاه به روش تاگوچی [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 1-9]

 • صفایی جوان، راحله مطالعه فعالیت ضد باکتریایی اسانس نعناع (Mentha spicata) کپسوله شده در نانوژل های کیتوسان- اسید کافئیک بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 33-43]

 • صفایی جوان، راحله اصلاح سطح نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره برگ زیتون توسط اسید آمینه سیستئین [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 9-16]

 • صفایی جوان، راحله تعیین فراوانی ژن ToxA سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی و محیطی [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 41-48]

 • صولتی، جلال بررسی اثر محافظتی نارینژنین در مدل سلولی و حیوانی وابسته به تزریق 6-هیدروکسی دوپامین در بیماری پارکینسون [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 53-66]

ض

 • ضرغامی، رضا تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

ط

 • طیبی، خورشید بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در رودخانه های شرق استان تهران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 11-21]

 • طباطبایی، میتراالسادات جداسازی و بررسی تجزیه زیستی آسفالتین توسط Bacillus weihenstephanensisبومی مخازن نفتی ایران [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]

 • طباطبایی، میتراالسادات بررسی رشد و تحمل پذیری بالایBacillus cereus JQ340870 بومی ایران با توانایی تجزیه آسفالتین موجود در ته‌ماند برج تقطیر خلاء [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 47-59]

 • طهرانی پور، مریم اثر عصاره آبی ساقه کاسنی (Cichorium intybus L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 53-61]

 • طوسی، آزاده ارزیابی کیفی و زیستی رودخانه حوضه سیروان (استان کردستان) با استفاده از شاخص های زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-81]

ع

 • عیایی، اشکان سنتز و مهندسی سطح نانوذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با ساختار هسته-پوسته جهت کارایی های زیست پزشکی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 7-17]

 • عباسی، رویا تاثیر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی میوه عناب در موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 45-52]

 • عباسی، رویا اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • عباسی، ندا مطالعه ارزیابی فریمن – گالوی در تشخیص بیماری هیرسوتیسم؛ لزوم اصلاح و بهینه سازی [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 21-29]

 • عبدی، حسن تاثیر مکمل کراتین بر برخی شاخص‏های عملکردی و ساختاری پرورش اندام کاران منطقه 2 شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 7-13]

 • عبدالعظیمی، هادی شناسایی مولکولی و تحلیل مکانی گونه های استنوتروفوموناس جدا شده از خاکهای دشت مرودشت و ارزیابی اثر آن بر تجزیه برخی ترکیبات آروماتیک [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-13]

 • عبداللهی، حامد بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]

 • عبدلی، مجید بررسی روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ذرت (Zea mays L.) در تاریخ های کاشت متفاوت در شرایط آب و هوایی ورامین [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 35-53]

 • عبیری، رامین شناسایی سویه های باکتریایی مقاوم به کروم از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از توالی یابی واکنش زنجیره‌ی پلیمراز 16S rDNA و بررسی رشد باکتری‌های مقاوم در غلظت-های مختلف کروم [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 1-10]

 • عبیری، رامین شناسایی مولکولی باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان های کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]

 • عیدی، اکرم اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 39-46]

 • عیدی، اکرم اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

 • عیدی، اکرم بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 55-62]

 • عیدی، اکرم اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • عیدی، اکرم تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • عیدی، اکرم اثرات استرس حاد حرکتی بر بیان ژنهای Znt1، Znt2، Znt3 و Znt4 در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-7]

 • عیدی، اکرم اثر کارواکرول بر بیان ژن‌های IL-10, FOX-P3, IL-4و TGF-β در نخاع موش‌های مدل بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-61]

 • عیدی، اکرم بررسی اثر عصاره زیرفون (Tilia platyphyllos L.) بر پارامترهای اسپرمی بیضه القاء شده توسط واریکوسل در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 45-52]

 • عیدی، مریم شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه ی کن در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]

 • عیدی، مریم تشخیص افتراقی پنج گونه از اسفنج‌های مناطق بین کشندی جزیره هرمز (خلیج فارس) بر اساس بررسی ساختار اسپیکول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]

 • عیدی، مریم شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنی شکمپایان جزیره خارگ، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 45-50]

 • عیدی، مریم شناسایی بارناکل های مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]

 • عیدی، مریم شناسایی بارناکل های ناحیه‌ی بین جزر و مدی در جزیره‌ هرمز، خلیج فارس [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 19-26]

 • عیدی، مریم اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • عیدی، مریم فعالیت ضدقارچی عصاره هیدرومتانلی برگ مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر رشد کاندیدا آلبیکنس در موش های صحرایی دیابتی نر [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

 • عیدی، مریم اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

 • عیدی، مریم اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • عیدی، مریم تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 51-57]

 • عیدی، مریم بررسی میزان بیان Mir-96 در سلول های سرطانی دهان انسان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 45-51]

 • عیدی، مریم اثرات لیتولیتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب در موش‏های صحرایی نر [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 29-36]

 • عیدی، مریم بررسی همراهی پلی‏مورفیسم‏هایrs11639084 و rs4774388 ژن RORA با استعداد ابتلا به بیماری بهجت [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 43-50]

 • عدالت منش، محمدامین بررسی اثر عصاره زیرفون (Tilia platyphyllos L.) بر پارامترهای اسپرمی بیضه القاء شده توسط واریکوسل در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 45-52]

 • عریان، شهربانو بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ TRPV1 در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر رفتارهای شبه-اضطرابی موش‌های صحرایی نر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 19-25]

 • عرب، مرجان اثر هیپوگلیسمیک عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 9-14]

 • عرب کوهسار، سکینه توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 43-52]

 • عربگری، فاطمه بررسی پروفایل ژن های مقاومت ermA,B,C و msrA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اهواز [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 23-33]

 • عزیزی، زهرا حذف یون کبالت (II) از محلول‌های آبی با گرافن‌اکسید اصلاح شده [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]

 • عزیزی، زهرا اصلاح سطح نانولوله های کربنی چند دیواره با لیگاند پاراآمینو هیپوریک اسید به منظور استفاده در سیستم دارورسانی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 21-31]

 • عزیزی، هلاله شناسایی اثر pH به عنوان فاکتور موثر بر تولید آنزیم α-آمیلاز توسط باکتری Bacillusalkalitelluris [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 39-47]

 • عطائی طالبی، مهبا بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

 • علایی، ابراهیم مدیریت زیست محیطی لجن فاضلاب تصفیه خانه بهداشتی (جامدات زیستی) به منظور تولید کمپوست و مقایسه آن برای جایگزینی با کودهای شیمیایی رایج [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 41-51]

 • علی یاری، فاطمه تاثیر نانو لوله‌های کربنی چند جداره بر صفات جوانه‌زنی سه نوع گونه‌ی سوزنی برگ [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 37-43]

 • علی براری، معصومه بررسی فنوتیپی ومولکولیAmpC بتالاکتامازی در سویه های اسینتو باکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 27-37]

 • علی بلندی، مونا بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 55-62]

 • علی پور، مهدی اثر بازدارندگی عصاره چای ترش بر رشد ساکارومایسس سرویزیه و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در آب آلبالو [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 45-57]

 • علیپور، مرضیه تاثیر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی میوه عناب در موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 45-52]

 • علیپور، مرضیه اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • علیجانیان زاده، مهدی مهار فعالیت کرزولازی آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی با استفاده از دی‌اکسان [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]

 • علیجانیان زاده، مهدی اثرات رنگیزه کاروتنوئیدی زعفران (Crocus Sativus L.) بر پلیمریزاسیون میکروتوبول‎ها و رشد سلول‎های HeLa [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 31-41]

 • علیجانیان زاده، مهدی استفاده از تکنیکqPCR به منظور شناسایی سویه های کدکننده توکسین کلستریدیوم دیفیسیل [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]

 • علی‌جانیان‌زاده، مهدی اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 37-43]

 • علیکاهی، مژگان بررسی اثر اسانس آویشن و نانو ذره اکسید روی بر اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چند دارویی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 55-63]

 • علی محمدی، محمود اثر مهاری آب ازنه در مرحله نم زنی گندم بر کاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 45-53]

 • علیمحمدیان، مرجان تثبیت باکتری باسیلوس آلکالیتلوریس در بستر آگار به منظور تولید آنزیم آلفا-آمیلاز [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 11-16]

 • علی نقی زاده، امین بررسی اثر نانو ذرات سبز نقره بر فرآیند جوانه زنی بذر گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرایط شوری [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 1-10]

 • عیوض زاده، اورنگ بررسی تاثیر استفاده از مخلوط آرد گندم و مقادیر مختلف آرد کینوا بر ویژگی های فارینوگرافی و اکستنسوگرافی نان باگت [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 29-43]

غ

 • غفاری، مارال مطالعه اثر ضد میکروبی و سینرژیک اسانس گیاه پونه(Mentha pulegium L.) و آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌ ادراری [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 31-39]

ف

 • فاطمی، سیدمحمدرضا شناسایی کلادهای جنس Symbiodiniumهمزیست با کلنی های Scleractinian و Zoantharian طی پدیده سفیدشدگی در جزیره هنگام [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 49-55]

 • فاطمی، سیدمحمدرضا بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

 • فانی، پروانه اثرات آللوپاتی مامیران (Chelidonium majus L.) بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشد علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 15-22]

 • فتاحی، اسماعیل اثر امواج مایکروویو ساطع‌شده از تلفن‌های همراه بر باروری، تعداد و وضعیت ظاهری جنین‌های موش‌های صحرایی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]

 • فتح الهی، هادی بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • فتحی راد، جیران بررسی اثر ممانعت گر کربونیل سیانید3- کلروفنیل هیدرازون بر حداقل غلضت مهار کننده آمینوگلیکوزید ها و تعیین فعالیت پمپ تراوشی در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم چند دارویی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 39-46]

 • فرازنده، علیرضا اثر نانوذره نقره بر آب گریزی سطحی و تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی، سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 17-31]

 • فراهانی، صدیقه بررسی همراهی چندشکلی rs3761548در ژن FOXP3 با بیماری میگرن [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-7]

 • فراهانی، فرح بررسی سیتوژنتیکی انار (Punica granatum L.): متا آنالیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 9-17]

 • فرجی، دلینا مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 51-58]

 • فرجی، دلینا استفاده از روش امپدانس جهت برآورد سریع شمارش میکروبی مزوفیل‌ها در سس مایونز [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 23-31]

 • فرجی، سهیلا استفاده از روش امپدانس جهت برآورد سریع شمارش میکروبی مزوفیل‌ها در سس مایونز [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 23-31]

 • فرجی، نسرین استفاده از روش امپدانس جهت برآورد سریع شمارش میکروبی مزوفیل‌ها در سس مایونز [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 23-31]

 • فرد اصفهانی، پژمان رابطه بین پلی مورفیسم های ژن های ترمیم DNA با سرطان تیرویید [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 39-46]

 • فردوسی، آتوسا مطالعه ویروس های هرپس سیمپلکس 1 و 2 و سیتومگالوویروس در بیماران آلزایمری [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 17-22]

 • فروتن، کتایون بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 55-61]

 • فرودی، فرهاد بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 55-61]

 • فروزش، فلورا جنبه‌های اخلاقی پزشکی دقیق [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 45-52]

 • فصل بهار، شوکا آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

 • فیض بخش، علیرضا اثرتغییرات فصلی بر مواد متشکله اسانس در گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 35-39]

 • فضل آرا، علی استفاده از روش امپدانس جهت برآورد سریع شمارش میکروبی مزوفیل‌ها در سس مایونز [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 23-31]

 • فعال، محسن بررسی اثرات ضدافسردگی رزین گیاه Commiphora mukul و تداخل آن با اندانسترون در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 55-61]

 • فقهی، سیدمحمدامین شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-7]

 • فلاح، فخری فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 29-42]

 • فلاح، فرزان بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 45-54]

 • فلاح، مجتبی جداسازی و شناسایی باکتری های گرم منفی از مبتلایان به عفونت های ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه سوادکوه وتعیین الگوی مقاومت دارویی آنها از ابتدای ماه مهر 1400تا پایان آذر 1400 [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 33-40]

 • فلاحیان، فتح اله دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

ق

 • قاسمی، ام حبیبه مطالعه فلور منطقه دریاسر استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 53-63]

 • قاسمی، فرنگیس مقایسه ویژگی های مورفومتریک و مریستیک ماهی سفید بهاره (Rutilus frisii kutum )در مصب های رودخانه ای دریای خزر [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 63-77]

 • قانع، مریم کلونینگ و بیان آسپاراژیناز در باکتریcoli Escherichia [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]

 • قانع، مژگان کلونینگ و بیان آسپاراژیناز در باکتریcoli Escherichia [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]

 • قبادی ساکی، بهاره تعیین فراوانی ژن ToxA سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی و محیطی [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 41-48]

 • قبه، مریم ارزیابی حذف زیستی نیترات توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربن کوانتوم دات (CQD-Fe0) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]

 • قیدر، فرشید بررسی کمّی بیان ژن CK-18 در بیماران مبتلا به لوکمیای میلوئیدی مزمن [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 35-41]

 • قدیری افشار، شیدا جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس از نمونه های زیتون ایرانی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 31-37]

 • قربانی، رضا تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

 • قربانلی، مه لقا بررسی اثرات آللوپاتی دو واریته گندم (Triticum aestivum L.) بر درصد جوانه‌زنی بذور و رشد دانه‌رست‌های تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و منداب (Eruca sativa L.) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 59-65]

 • قربانلی، مه لقا تغییرات محتوای آرژینین در مرحله جوانه‌زنی دانه‌های سویا رقم پرشینگ تحت تاثیر شوری و ژیبرلین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-68]

 • قربانلی، مه لقا اثرات آللوپاتی مامیران (Chelidonium majus L.) بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشد علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 15-22]

 • قره‌داغی، علی اکبر تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 17-22]

 • قلی پور، محمد اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella) [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 23-29]

 • قلی پور مارالان، فرنام ارزیابی بیان ژن های CCND1 و ITGB1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-40]

 • قمی، محمدرضا اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella) [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 23-29]

 • قمی، محمدرضا اثرات تاثیر ایمنواستیمولنت لیپتوزا، مالاشیت گرین و تتراسایکلین بر میزان فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهیان کپور وحشی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 53-60]

 • قمی، مهناز تهیه مخلوط داروی سیتاگلیپتین در شبکه پلیمری در هم فرو رفته پکتین و پلی وینیل الکل برای رهایش کنترل شده دارو [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 23-32]

 • قنبری، لیلا پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

 • قهرمانی، رضا تاثیر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی میوه عناب در موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 45-52]

 • قهرمانی، رضا اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • قهرمانی، رضا اثرات لیتولیتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب در موش‏های صحرایی نر [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 29-36]

 • قوام مصطفوی، پرگل شناسایی کلادهای جنس Symbiodiniumهمزیست با کلنی های Scleractinian و Zoantharian طی پدیده سفیدشدگی در جزیره هنگام [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 49-55]

 • قوام مصطفوی، پرگل بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

ک

 • کاتوزی، مهناز توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 43-52]

 • کارگر، حسین اثر امواج مایکروویو ساطع‌شده از تلفن‌های همراه بر باروری، تعداد و وضعیت ظاهری جنین‌های موش‌های صحرایی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]

 • کاظمی، حجت ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 47-39]

 • کاظمی، علی تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از گلوکز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 53-59]

 • کاکادزفولی، نرگس بررسی اثر تزریق داخل میوکاردی ترشحات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در انفارکتوس میوکارد در خرگوش های نر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 9-18]

 • کامیار، شیما حذف یون کبالت (II) از محلول‌های آبی با گرافن‌اکسید اصلاح شده [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]

 • کامرانی ترکستانی، ساقی کاربرد رنگدانه باکتریایی ویولاسئین در رنگرزی الیاف پنبه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

 • کیان مهر، هرمزدیار مطالعه فلور منطقه دریاسر استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 53-63]

 • کبودانیان اردستانی، داوود سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت نقره مغناطیسی جهت استفاده در سامانه های نوین دارورسانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 17-24]

 • کیخایی دهدزی، نازنین اندازه گیری میزان فلزات سنگین در خرماهای عرضه شده در بازار محلی شهر اهواز [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 19-27]

 • کدخدا، سپیده رابطه بین پلی مورفیسم های ژن های ترمیم DNA با سرطان تیرویید [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 39-46]

 • کرامتی، ملیحه روفایل ژن‌های اگزوتوکسین تب‌زای استرپتوکوکی (spe) در میان ایزوله‌های حامل و بیمار استرپتوکوکوس گروه A در ایران [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]

 • کربلایی، محمدتقی بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 45-54]

 • کربلایی آقامحسن، میلاد اثر ضدباکتریایی عصاره سیر درگوشت بلدرچین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 33-44]

 • کریم، محمدرضا تعیین مهم‌ترین‌ صفات تعیین کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 43-57]

 • کریمی، بهناز بررسی بیان ژن ZEB1 در بافت سرطانی و خوش خیم پروستات انسان [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 47-54]

 • کریمی، کیمیا بررسی اثرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به سرب بر هیستوژنز قلب جنین رت نژاد Sprague Dawley [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

 • کریم پور، رضا تأثیر پارامترهای مهم آشیانه بر موفقیت جوجه‌آوری میوه‌خور (Hypocolius ampelinus)، لیکو (Turdoides caudatus) و یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه هفت‌تپه و میان‌آب (خوزستان) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]

 • کریمی پور، مرتضی بررسی الگوی متیلاسیون ژن‏های LC3 وULK-1 مرتبط با اتوفاژی، در بیماران مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه (NSCLC) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 17-22]

 • کسمتی، مهناز اثرات استرس حاد حرکتی بر بیان ژنهای Znt1، Znt2، Znt3 و Znt4 در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-7]

 • کشاورزی، منصوره شناسایی انواع ژن های cry1 در نمونه های باسیلوس تورنجینسیس (Bacillus thuringiensis) جمع‌آوری شده از استان‌های خراسان و همدان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-28]

 • کفیل زاده، فرشید بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33 [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 67-74]

 • کهکشانی، نسرین استفاده از روش‎های ترکیبیاتی برای شمارش ساختارهای RNA [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 43-50]

گ

 • گل باز، ایدا تهیه و فرمولاسیون سس فلفل قرمز کم کالری بر پایه شیرین کننده ملاس چغندر قند [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 15-26]

 • گلمکانی، محمدتقی مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 51-58]

 • گله داری، حمید اثرات استرس حاد حرکتی بر بیان ژنهای Znt1، Znt2، Znt3 و Znt4 در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-7]

 • گنجعلی، محمدرضا اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 37-43]

 • گودرزی، جعفر مقایسه ی اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک فعالیت HIIT بر پاسخ CRP، IL6 و کورتیزول [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 11-17]

ل

 • لاری یزدی، حسین بررسی اثرات آللوپاتی دو واریته گندم (Triticum aestivum L.) بر درصد جوانه‌زنی بذور و رشد دانه‌رست‌های تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و منداب (Eruca sativa L.) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 59-65]

 • لاری یزدی، حسین بررسی برهم‌کنش سرب و اسید سالیسیلیک بر میزان قندهای محلول، نشاسته و پرولین در گیاه کلزا [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 13-22]

 • لاسمی، شهرام مدیریت زیست محیطی لجن فاضلاب تصفیه خانه بهداشتی (جامدات زیستی) به منظور تولید کمپوست و مقایسه آن برای جایگزینی با کودهای شیمیایی رایج [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 41-51]

 • لطف ورزی، امین تولید بیو پلاستیک توسط باسیلوس های ایزوله شده از خاک محل دفن زباله و فاضلاب استان گلستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 41-48]

م

 • مازوجی، علی مطالعه فلور سرخس‌هاى منطقه تالش (استان گیلان، ایران) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 9-15]

 • مازوجی، علی بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو کموتیپ گونه سنبله‌ای ارغوانی (Stachys inflata Benth.) در دو رویشگاه مختلف [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 31-38]

 • مازوجی، علی مقایسه کموتاکسونومیک و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه مریم گلی: Salvia macrosiphon Boiss (مریم گلی لوله‌ای) و Salvia reuterana Boiss (مریم گلی اصفهانی) [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 27-40]

 • مازوجی، علی مقایسه کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس دو جمعیت از گونه مریم نخودی شرقی (Teucrium orientale) در دو رویشگاه جدید [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 55-61]

 • مازوجی، علی مطالعه فلور منطقه دریاسر استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 53-63]

 • مازوجی، علی اثر عصاره هیدرو-اتانلی دانه زنیان (Trachyspermum copticum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال‏های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 23-27]

 • مازوجی، علی اثرات لیتولیتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب در موش‏های صحرایی نر [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 29-36]

 • میبدی، سیدمنصوره حذف کبالت از پساب صنعتی شرکت D.M.T. اصفهان با کمک بیومس میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 1-11]

 • مبرا، شهناز تغییرات محتوای آرژینین در مرحله جوانه‌زنی دانه‌های سویا رقم پرشینگ تحت تاثیر شوری و ژیبرلین [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-68]

 • متاجی، اسداله دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

 • متو، سمانه مهار فعالیت کرزولازی آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی با استفاده از دی‌اکسان [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]

 • مجد، احمد بررسی ساختمان تشریحی تکوینی اندام های رویشی و زایشی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 9-15]

 • مجد، احمد بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه‌های گرده و گرده‌افشانی آن‌ها توسط زنبورهای عسل [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 23-33]

 • مجد، احمد تاثیر امواج الکترومغناطیس بر روی اجزا دستگاه فتوسنتزی و قند محلول در گیاه شاهی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]

 • محبعلی، ریحانه بررسی اثر عصاره زیرفون (Tilia platyphyllos L.) بر پارامترهای اسپرمی بیضه القاء شده توسط واریکوسل در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 45-52]

 • محسنی، مهرناز مقایسه ویژگی های مورفومتریک و مریستیک ماهی سفید بهاره (Rutilus frisii kutum )در مصب های رودخانه ای دریای خزر [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 63-77]

 • محمدی، آرام بررسی رابطه میان میزان بیان ژن های TLR2 و TLR4در بافت لثه با پریودنتیت مهاجم [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 59-65]

 • محمدی، سیدموسی الرضا مطالعه سرواپیدمیولوژیک بروسلوزیس انسانی درمنطقه ورامین [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 72-78]

 • محمدی، سید موسی الرضا مطالعه اپیدمیولوژیک کریپتوسپوریدوزیس انسانی در منطقه ورامین [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 43-48]

 • محمدی، موسی الرضا تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از گلوکز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 53-59]

 • محمدیان، طاهر مطالعه ویروس های هرپس سیمپلکس 1 و 2 و سیتومگالوویروس در بیماران آلزایمری [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 17-22]

 • محمدیان، محمد بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 45-54]

 • محمدبیگی، آزیتا بررسی رابطه میان میزان بیان ژن های TLR2 و TLR4در بافت لثه با پریودنتیت مهاجم [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 59-65]

 • محمدپور، پریسا نام‌های محلی برخی درختان در استان گیلان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

 • محمدزاده، فاطمه اثر سوندگذاری بر شیوع عفونت های ادراری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 19-26]

 • محمدزاده، ناهید مطالعه اثر هم افزایی ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزنجوش(Origanum vulgare L.) و نانوذرات نقره [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]

 • محمد ظاهری، دنیا اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و لفاف‌های انعطاف‌پذیر بر جمعیت میکروبی پنیر لیقوان [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 21-35]

 • محمد قلی، آزاده بررسی کمی بیان مارکر CK19 در نمونه های خون مبتلایان به سرطان خون با روش PCR Real Time [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-40]

 • محمدی کوچصفهانی، متین اثر مهاری آب ازنه در مرحله نم زنی گندم بر کاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 45-53]

 • محمودجانلو، مهرعلی تجزیه و تحلیل ساختاری و مولکولی پروتئین سنبله SARS-CoV-2 بر اثر جهش‌ نقطه‌ای S494P با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی و دینامیک مولکولی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 21-32]

 • محمودی زرندی، مهرناز بررسی اثر نانو ذرات سبز نقره بر فرآیند جوانه زنی بذر گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) تحت شرایط شوری [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 1-10]

 • مذهب جعفری، شکوفه ارزیابی تأثیر نانوکامپوزیت‌ پلی‌ساکاریدی بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 60-49]

 • مرادی نیک، سمیرا اثرات متقابل NaCl و روی میزان برخی کاتیون‌ها و کربوهیدرات‌های گیاه نی‌قلم (Phragmites australis L.) [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]

 • مرامی زنوز، شادی تشخیص افتراقی پنج گونه از اسفنج‌های مناطق بین کشندی جزیره هرمز (خلیج فارس) بر اساس بررسی ساختار اسپیکول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-54]

 • مرتضوی، پژمان بررسی اثر عصاره زیرفون (Tilia platyphyllos L.) بر پارامترهای اسپرمی بیضه القاء شده توسط واریکوسل در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 45-52]

 • میرزاحسینی، حسن بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 55-62]

 • میرعلینقی، مهساالسادات سنتز و بررسی اثر ضدمیکروبی کامپوزیت گرافن اکسید-کیتوزان برعلیه باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 33-43]

 • میرفخرایی، رضا مطالعه همراهی چندشکلی‏های rs3024998و rs3025000در ژن VEGF با خطر بروز سقط مکرر جنین [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]

 • میرفخرایی، رضا مطالعه همراهی چندشکلی‏های rs3024998و rs699947 در ژن VEGF با خطر بروز سقط مکرر جنین [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 1-8]

 • مروتی، سعید بررسی ارتباط پلی‌‌مورفیسم 4G/5Gدر پروموتر ژن PAI-1با سندروم سقط مکرر [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 23-29]

 • مروتی، سعید بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

 • مسعودیان، ناهید گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده سد نوروزلو واقع در استان آذر بایجان غربی شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 31-36]

 • مسعودیان، ناهید دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

 • مشتاقی نهی، فرزانه بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 55-62]

 • مشیدی، مهسا تاثیر باکتری‌های آنتاگونیست ریزوسفر توت در کنترل عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه آن در شرایط گلخانه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]

 • مظاهری اسدی، مهناز مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-5]

 • معتمدی سده، فرحناز بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-5]

 • معصومی، علی اصغر مطالعه تیره بقولات در جنوب شهرستان رامهرمز [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]

 • معصوم پور عسکری، ساره اثر ضد افسردگی عصاره آبی-الکلی ریشه جینسینگ قرمز در موش کوچک ماده سوری با استفاده از آزمون شنای اجباری و تست معلق ماندن [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 15-20]

 • مقدسی پور، مطهره معتبرسازی روش اندازه گیری مقدار کلیندامایسین در فرمولاسیون لیپوزومی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 41-48]

 • مقصودلو، عبدالوهاب بررسی ساختار جمعیت و تنوع گونه ای ماکروبنتوزهای سواحل نوشهر،چالوس و عباس آباد [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 7-19]

 • ملاشاهی، مهدی توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 43-52]

 • ملکی، داوود تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چندگانه دارویی (MDR) سویه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از عفونت مجاری ادراری [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]

 • ملک پور، آبرانه شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنی شکمپایان جزیره خارگ، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 45-50]

 • منیری، الهام حذف یون کبالت (II) از محلول‌های آبی با گرافن‌اکسید اصلاح شده [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]

 • منیری، الهام تهیه مخلوط داروی سیتاگلیپتین در شبکه پلیمری در هم فرو رفته پکتین و پلی وینیل الکل برای رهایش کنترل شده دارو [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 23-32]

 • منیری، الهام بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ اکالیپتوس و اصلاح شیمیایی آنها به منظور مطالعه ی جذب داروی کورکومین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]

 • منیری، الهام اصلاح سطح نانولوله های کربنی چند دیواره با لیگاند پاراآمینو هیپوریک اسید به منظور استفاده در سیستم دارورسانی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 21-31]

 • منیری، الهام اصلاح سطح نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره برگ زیتون توسط اسید آمینه سیستئین [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 9-16]

 • منصوری، رسول سنتز و بررسی اثر ضدمیکروبی کامپوزیت گرافن اکسید-کیتوزان برعلیه باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 33-43]

 • منصوری، مهدی تاثیر مکمل کراتین بر برخی شاخص‏های عملکردی و ساختاری پرورش اندام کاران منطقه 2 شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 7-13]

 • منوری، مسعود آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) در منطقه بهرگان [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 9-18]

 • مهاجری، پرویز شناسایی مولکولی باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان های کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]

 • مهدوی، معصومه بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی علیه بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

 • مهدوی، معصومه بررسی تشکیل بیوفیلم و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 23-29]

 • مهدوی، معصومه بررسی اثر اسانس آویشن و نانو ذره اکسید روی بر اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چند دارویی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 55-63]

 • مهدوی، معصومه بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی کپسوله شده در بیوپلیمر کیتوسان در مقایسه با اسانس آزاد [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 67-76]

 • مهدوی، معصومه بررسی فونستیک و پراکنش لاک پشتان جنوب شرق استان تهران [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]

 • مهدوی اورتاکند، معصومه بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 29-38]

 • مهدوی اورتاکند، معصومه سنتز و بررسی اثر ضدمیکروبی کامپوزیت گرافن اکسید-کیتوزان برعلیه باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 33-43]

 • مهدوی اورتاکند، معصومه بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه نانو ذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه پونهMentha longifolia (L.) Hudson [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 11-19]

 • مهدوی اورتاکند، معصومه بهینه سازی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی میوه زیره سیاه به روش تاگوچی [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 1-9]

 • مهدوی اورتاکند، معصومه مطالعه فعالیت ضد باکتریایی اسانس نعناع (Mentha spicata) کپسوله شده در نانوژل های کیتوسان- اسید کافئیک بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 33-43]

 • مهدوی اورتاکند، معصومه بررسی اثر مهاری اسانس گیاه پونه بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروجینوزای جدا شده از زخم بستر [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 51-59]

 • مهدوی اورتاکند، معصومه مطالعه اثر ضد میکروبی و سینرژیک اسانس گیاه پونه(Mentha pulegium L.) و آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌ ادراری [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 31-39]

 • مهدوی اورتاکند، معصومه مطالعه اثر هم افزایی ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزنجوش(Origanum vulgare L.) و نانوذرات نقره [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]

 • مهرابیان، صدیقه کاربرد رنگدانه باکتریایی ویولاسئین در رنگرزی الیاف پنبه [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

 • مهرزاد، سپیده اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]

 • موحدی، فاطمه اثر ارتفاع نسبت به سطح دریا بر متابولیت‌های موجود در Lunularia cruciata [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 65-71]

 • موحدی دهنوی، محسن تاثیر کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]

 • موذنی، مریم اثر مهاری آب ازنه در مرحله نم زنی گندم بر کاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 45-53]

 • مورکی، نرگس شناسایی فون خرچنگ های پهن در مناطق بین جزر و مدی جنگل مانگرو در جزیره هرمز(94-1393) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]

 • مورکی، نرگس شناسایی خرچنگ های پهن حقیقی (خانواده(Grapsidae در مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز (94-1393) [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 31-38]

 • موسی زاده صیاد محله، فاطمه نام‌های محلی برخی درختان در استان گیلان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]

 • موسی زاده صیاد محله، فاطمه معرفی اصطلاحات علمی مناسب به زبان فارسی به جای Dendrocolous و Dendrophilous [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 27-30]

 • موسی زاده صیاد محله، فاطمه دانش بومی مرتبط با اصطلاحات گیلکی گیاهان و درختان خودرو در دهستان بی بالان [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-44]

 • موسی زاده صیاد محله، فاطمه دانش بومی مرتبط با واژه‌های گیلکی جانوران اهلی و وحشی در دهستان بی بالان، بخش کلاچای، گیلان [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 29-44]

 • موسوی، سیدعبدالمجید بررسی سن و رشد ماهی حمری (Barbus luteus, Heckel, 1843) در رودخانه‌های شاپور و حله در استان بوشهر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 41-46]

 • موسوی، سیدمحمدمهدی جداسازی و شناسایی باکتری های گرم منفی از مبتلایان به عفونت های ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه سوادکوه وتعیین الگوی مقاومت دارویی آنها از ابتدای ماه مهر 1400تا پایان آذر 1400 [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 33-40]

 • موسوی نیری، ندا توانایی Foxp3- IgG(Fc) در القای پاسخهای همورال علیه سلولهای Tتنظیمی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 9-22]

 • موسوی نیری، ندا تعیین میزان غلظت غیرسمی نانوذرات Fe3O4 مغناطیسی بر سلول های بنیادی غشای آمنیوتیک [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 37-41]

 • موسوی نیری، ندا مقایسه ی اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک فعالیت HIIT بر پاسخ CRP، IL6 و کورتیزول [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 11-17]

 • میوه چی، محمد اثر L – کارنی‌تین بر سطح هورمون‌های تستوسترون، LH و FSH در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]

ن

 • نادری، سمیرا بررسی اثر ضد میکروبی عصاره شاه بلوط بر زمان ماندگاری سس مایونز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 31-42]

 • ناصرالاسلامی، مریم توانایی Foxp3- IgG(Fc) در القای پاسخهای همورال علیه سلولهای Tتنظیمی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 9-22]

 • ناصرالاسلامی، مریم تعیین میزان غلظت غیرسمی نانوذرات Fe3O4 مغناطیسی بر سلول های بنیادی غشای آمنیوتیک [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 37-41]

 • ناصرالاسلامی، مریم مقایسه ی اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک فعالیت HIIT بر پاسخ CRP، IL6 و کورتیزول [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 11-17]

 • ناصرالاسلامی، مریم بررسی اثر تزریق داخل میوکاردی ترشحات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در انفارکتوس میوکارد در خرگوش های نر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 9-18]

 • ناطقی، لیلا اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و پوشش‌های انعطاف‌پذیر چند لایه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص حسی گوجه گیلاسی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 9-20]

 • ناطقی، لیلا اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و لفاف‌های انعطاف‌پذیر بر جمعیت میکروبی پنیر لیقوان [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 21-35]

 • نامنی، فاطمه مقایسه تاثیر چای، قهوه و آسپارتام بر فعالیت هوازی در دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]

 • نبی زاده اصل، ستاره بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو کموتیپ گونه سنبله‌ای ارغوانی (Stachys inflata Benth.) در دو رویشگاه مختلف [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 31-38]

 • نبی زاده نودهی، رامین اثر مهاری آب ازنه در مرحله نم زنی گندم بر کاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 45-53]

 • نجفی، فهیمه مقایسه کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس دو جمعیت از گونه مریم نخودی شرقی (Teucrium orientale) در دو رویشگاه جدید [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 55-61]

 • نخزری مقدم، علی توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 43-52]

 • نژادستاری، طاهر دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 57-66]

 • نژاد شاهرخ آبادی، خدیجه اثر عصاره آبی ساقه کاسنی (Cichorium intybus L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 53-61]

 • نصرالهی، ایت الله حذف کبالت از پساب صنعتی شرکت D.M.T. اصفهان با کمک بیومس میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 1-11]

 • نظری، مریم اثر امواج مایکروویو ساطع‌شده از تلفن‌های همراه بر باروری، تعداد و وضعیت ظاهری جنین‌های موش‌های صحرایی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]

 • نظریان، حسن بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه‌های گرده و گرده‌افشانی آن‌ها توسط زنبورهای عسل [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 23-33]

 • نعیم آبادی، فواد تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از گلوکز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 53-59]

 • نعمتی، فاطمه مقایسه میزان پرولین عسل در شش استان شمالی و شمال‌غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

 • نعمتیان کرمانشاهی، الناز مطالعه فعالیت ضد باکتریایی اسانس نعناع (Mentha spicata) کپسوله شده در نانوژل های کیتوسان- اسید کافئیک بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 33-43]

 • نقیب، نگارالسادات تهیه مخلوط داروی سیتاگلیپتین در شبکه پلیمری در هم فرو رفته پکتین و پلی وینیل الکل برای رهایش کنترل شده دارو [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 23-32]

 • نیک بین، نیلوفر بررسی امکان معرفی آنزیم‎های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز (CAT) به‎عنوان بیومارکر هیدروکربن‎های آروماتیک چند حلقه‎ای (PAHs) در بارناکل‎های (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان- خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-54]

 • نکویی، جواد حذف کبالت از پساب صنعتی شرکت D.M.T. اصفهان با کمک بیومس میکروبی [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 1-11]

 • نیکو، مهدی اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella) [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 23-29]

 • نیله چی، مائده اثرات استرس حاد حرکتی بر بیان ژنهای Znt1، Znt2، Znt3 و Znt4 در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-7]

 • نوری، فاطمه بررسی اثر مهاری اسانس گیاه پونه بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروجینوزای جدا شده از زخم بستر [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 51-59]

 • نوری، فهیمه بررسی اثر عصاره بهار نارنج و نقش سیستم کولینرژیک نیکوتینی بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش نر کوچک آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 39-46]

 • نوری، لیلا استفاده از تکنیکqPCR به منظور شناسایی سویه های کدکننده توکسین کلستریدیوم دیفیسیل [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]

 • نوری، محسن گزارش موردی ازگوساله دوسر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 47-52]

 • نورانی آزاد، حمید بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33 [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 67-74]

 • نوربخش، فاطمه بهینه‌سازی تولید آنزیم α-آمیلاز توسط باکتری Bacillus alkalitelluris با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]

 • نوربخش، فاطمه بررسی وجود ژن شیگا توکسین و توکسین مقاوم به حرارت در اشریشیاکلی های جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 19-27]

 • نوربخش، فاطمه بررسی تاثیر pH اسیدی و قلیایی بر تشکیل بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 29-35]

 • نوربخش، فاطمه فراوانی ژن های bla- shv,bla-tem و-M ctx دربین ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژن مولد آنزیم های بتالاکتاماز با طیف اثر وسیع [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]

 • نوربخش، فاطمه شناسایی اثر pH به عنوان فاکتور موثر بر تولید آنزیم α-آمیلاز توسط باکتری Bacillusalkalitelluris [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 39-47]

 • نوربخش، فاطمه تعیین فراوانی ژن ToxA سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی و محیطی [دوره 10، شماره 4، 1394، صفحه 41-48]

 • نوربخش، فاطمه بررسی وجود ژن‌های کد‌کننده مقاومت به اریترومایسین در خانواده انتروباکتریاسه (کلبسیلا، پروتئوس، انتروباکتر) جدا شده از نمونه‌های ادرار [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 11-18]

 • نوربخش، فاطمه مقایسه روش های کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) در تشخیص لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]

 • نوربخش، فاطمه فعالیت ضدقارچی عصاره هیدرومتانلی برگ مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر رشد کاندیدا آلبیکنس در موش های صحرایی دیابتی نر [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-19]

 • نوربخش، فاطمه بررسی اثر ممانعت گر کربونیل سیانید3- کلروفنیل هیدرازون بر حداقل غلضت مهار کننده آمینوگلیکوزید ها و تعیین فعالیت پمپ تراوشی در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم چند دارویی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 39-46]

 • نوربخش، فاطمه معتبرسازی روش اندازه گیری مقدار کلیندامایسین در فرمولاسیون لیپوزومی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 41-48]

 • نوربخش، فاطمه بررسی اثر اسانس آویشن و نانو ذره اکسید روی بر اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چند دارویی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 55-63]

 • نوربخش، فاطمه اثر نانوذره نقره بر آب گریزی سطحی و تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی، سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 17-31]

 • نوربخش، فاطمه بررسی فنوتیپی ومولکولیAmpC بتالاکتامازی در سویه های اسینتو باکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 27-37]

 • نوری زاده، سینا سیستم‏های تراوشی در باکتری همراه گیاهان و نقش آنها در مقاومت دارویی چندگانه [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 55-67]

 • نوری کوپایی، آتوسا شناسایی کلادهای جنس Symbiodiniumهمزیست با کلنی های Scleractinian و Zoantharian طی پدیده سفیدشدگی در جزیره هنگام [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 49-55]

 • نوری کوپایی، آتوسا شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنی شکمپایان جزیره خارگ، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 45-50]

 • نورمحمدی، زهرا بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

 • نورمحمدی، زهرا بررسی پروفایل ژن های مقاومت ermA,B,C و msrA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اهواز [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 23-33]

 • نورمحمدی، زهرا بررسی همبستگی میان واریانت های دو ژن MLH3 (rs175080) TEX11 (rs6525433) در مردان ایرانی نابارور آزواسپرمی. [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 31-41]

 • نورمحمدی، زهرا بررسی سیتوژنتیکی انار (Punica granatum L.): متا آنالیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 9-17]

 • نورمحمدی، زهرا بررسی هم بستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs1800734وrs4647269 ژن MLH1 در مردان نابارور ایرانی آزواسپرم [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 7-16]

 • نورمحمدی، زهرا ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 47-39]

 • نوری موگهی، سیدمحمدحسین بررسی اثرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به سرب بر هیستوژنز قلب جنین رت نژاد Sprague Dawley [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

 • نوروزی، پیمان شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-7]

 • نوروزی، جمیله شناسایی مولکولی باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان های کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]

 • نوروزی، حجت مقایسه خصوصیات ترکیبی و حسی دوغ گرمادیده بدون گاز تهیه شده با تک سویه های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس حاوی مالتودکسترین [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 79-87]

و

 • واعظی، غلامحسن اثر عصاره آبی ساقه کاسنی (Cichorium intybus L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 53-61]

 • وثوقی، غلامحسین بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

 • وظیفه شناس، محمد رضا بررسی سیتوژنتیکی انار (Punica granatum L.): متا آنالیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 9-17]

 • ولی زاده ناوی، فتح الله مطالعه فلور سرخس‌هاى منطقه تالش (استان گیلان، ایران) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 9-15]

ه

 • هادی، حامد تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

 • هادی پور جهرمی، مهسا بررسی اثرات ضدافسردگی رزین گیاه Commiphora mukul و تداخل آن با اندانسترون در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 55-61]

 • هاشمی روان، مهناز اثر بازدارندگی عصاره چای ترش بر رشد ساکارومایسس سرویزیه و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در آب آلبالو [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 45-57]

 • هاشمی روان، مهناز اثر ضدباکتریایی عصاره سیر درگوشت بلدرچین [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 33-44]

 • هاشمی روان، مهناز مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 51-58]

 • هاشمی روان، مهناز استفاده از روش امپدانس جهت برآورد سریع شمارش میکروبی مزوفیل‌ها در سس مایونز [دوره 5، شماره 4، 1389، صفحه 23-31]

 • هلالی زاده، معصومه اثر دوازده هفته تمرینات تلفیقی بر حجم ضربه‌ای قلب زنان مبتلا به انسداد شریان کرونر [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 15-22]

 • همتی، زهره شناسایی مولکولی و تحلیل مکانی گونه های استنوتروفوموناس جدا شده از خاکهای دشت مرودشت و ارزیابی اثر آن بر تجزیه برخی ترکیبات آروماتیک [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-13]

 • هنرمندجهرمی، سحر فراوانی ژن های bla- shv,bla-tem و-M ctx دربین ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژن مولد آنزیم های بتالاکتاماز با طیف اثر وسیع [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 15-23]

 • هنرمندجهرمی، سحر بررسی اثر مهاری اسانس گیاه پونه بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروجینوزای جدا شده از زخم بستر [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 51-59]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 29-38]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی آب گریزی سطح سلولی و حضور ژنهای کد کننده فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 41-48]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی تاثیر pH اسیدی و قلیایی بر تشکیل بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 29-35]

 • هنرمند جهرمی، سحر تعیین فراوانی ژن‏های مقاومت به تتراسایکلین در سویه‏های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 33-40]

 • هنرمند جهرمی، سحر تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چندگانه دارویی (MDR) سویه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از عفونت مجاری ادراری [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی علیه بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی تشکیل بیوفیلم و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 23-29]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی اثر ممانعت گر کربونیل سیانید3- کلروفنیل هیدرازون بر حداقل غلضت مهار کننده آمینوگلیکوزید ها و تعیین فعالیت پمپ تراوشی در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم چند دارویی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 39-46]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی پروفایل ژن های مقاومت ermA,B,C و msrA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اهواز [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 23-33]

 • هنرمند جهرمی، سحر جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیک از ماست های سنتی شهرستان ورامین [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 9-18]

 • هنرمند جهرمی، سحر اثر سوندگذاری بر شیوع عفونت های ادراری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 19-26]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی جهش ها در ژن NF1 در بیماران ایرانی مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1 [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 1-5]

 • هنرمند جهرمی، سحر مطالعه اثر هم افزایی ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزنجوش(Origanum vulgare L.) و نانوذرات نقره [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]

 • هنرمند جهرمی، سحر تثبیت باکتری باسیلوس آلکالیتلوریس در بستر آگار به منظور تولید آنزیم آلفا-آمیلاز [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 11-16]

 • هنرمند جهرمی، سحر اثر نانوذره نقره بر آب گریزی سطحی و تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی، سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 17-31]

 • هنرمند جهرمی، سحر بررسی فنوتیپی ومولکولیAmpC بتالاکتامازی در سویه های اسینتو باکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 27-37]

 • هنرمند کاشی، ملیحه جداسازی و بررسی تجزیه زیستی آسفالتین توسط Bacillus weihenstephanensisبومی مخازن نفتی ایران [دوره 10، شماره 3، 1394، صفحه 1-10]

 • هوشمند، سید مسعود بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 31-35]

ی

 • یاوری، نیلوفر بررسی جهش ها در ژن NF1 در بیماران ایرانی مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1 [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 1-5]

 • یدوی، علیرضا تاثیر کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]

 • یزدیان، فاطمه ارزیابی حذف زیستی نیترات توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربن کوانتوم دات (CQD-Fe0) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]

 • یزدیان، فاطمه ارزیابی اثر نانوساختار طلا بر میزان تولید بیوسورفکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 47-39]

 • یزدیان، فاطمه ارزیابی تأثیر نانوکامپوزیت‌ پلی‌ساکاریدی بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 60-49]

 • یساری مازندرانی، آتنا مهار فعالیت کرزولازی آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی با استفاده از دی‌اکسان [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]

 • یعقوبی، فاطمه جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیک از ماست های سنتی شهرستان ورامین [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 9-18]

 • یگانه، فرشید بررسی رابطه میان میزان بیان ژن های TLR2 و TLR4در بافت لثه با پریودنتیت مهاجم [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 59-65]

 • یلفانی، روزبه جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس از نمونه های زیتون ایرانی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 31-37]

 • یلمه، فرهاد تولید بیو پلاستیک توسط باسیلوس های ایزوله شده از خاک محل دفن زباله و فاضلاب استان گلستان [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 41-48]

 • یوسفی، سیامک تعیین ترکیبات شیمیایی هفت گونه از بی‌مهرگان و امکان استفاده از آن‌ها در تغذیه طیور و ماهی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]

 • یوسفی، سیامک بررسی فونستیک لوچ ماهیان در رودخانه های استان تهران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 17-27]

 • یوسفی، سیامک بررسی فونستیک و پراکنش لاک پشتان جنوب شرق استان تهران [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]

 • یوسف خان، شاهین بررسی تاثیر استفاده از مخلوط آرد گندم و مقادیر مختلف آرد کینوا بر ویژگی های فارینوگرافی و اکستنسوگرافی نان باگت [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 29-43]

 • یوسفی سیاهکلرودی، سیامک بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 55-61]

 • یوسفی سیاه کلرودی، سیامک بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در رودخانه های شرق استان تهران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 11-21]

 • یوسفی سیاه کلرودی، سیامک شناسایی ماهی های منابع آبی جنوب شرق استان تهران (منطقه ورامین) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 23-30]

 • یوسفی سیاه کلرودی، سیامک بررسی فونستیک خرچنگ های گرد آب شیرین در رودخانه های شرق استان تهران [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]

 • یوسفی سیاه کلرودی، مهیار بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در رودخانه های شرق استان تهران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 11-21]

 • یوسفی سیاه کلرودی، مهیار بررسی فونستیک خرچنگ های گرد آب شیرین در رودخانه های شرق استان تهران [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]

 • یوسفی سیاه کلرودی، مهیار بررسی فونستیک لوچ ماهیان در رودخانه های استان تهران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 17-27]

 • یوسفی سیاه کلرودی، مهیار بررسی فونستیک و پراکنش لاک پشتان جنوب شرق استان تهران [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]

 • یوسفی قلعه سلیمی، محبوبه اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 53-60]