نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زیست شناسی، اهواز ، ایران

چکیده

امروزه از استرس به عنوان مسئله‌ای رایج در زندگی روزمره یاد می‌شود. استرس می‌تواند با ایجاد اختلال در هموستازی عناصر فلزی مانند روی در سیستم عصبی مرکزی موجب بروز بیماری‌ها یا اختلال در عملکرد بافت‌های مختلف گردد. در این میان عنصر روی نقش مهمی در کارکرد ارگان‌های حیاتی به ویژه سیستم عصبی مرکزی ایفا می‌نماید. اختلال در هموستازی روی به نوبه خود موجب ایجاد و یا پیشرفت بیماری‌هایی نظیر آلزایمر، افسردگی، اختلال در یادگیری و ایسکمی می‌گردد. هموستازی روی در بدن توسط پروتئین‌های ZnT و ZIP صورت می‌پذیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر استرس حاد حرکتی در بیان ژن‌های انتقال دهنده روی 1-4 موسوم به Znt1، Znt2، Znt3 و Znt4 در بافت هیپوکامپ موش صحرایی به عنوان یکی از بافت‌هایی که تراکم بالایی از روی را در خود جای داده، می‌باشد. موش‌های صحرایی به دو گروه استرس و کنترل تقسیم بندی شدند. از بافت هیپوکامپ RNA استخراج گردید و تغییرات بیان ژن‌های Znt1، Znt2، Znt3 و Znt4 به وسیله ریل تایم پی سی آر بررسی شد. نتایج نشان داد که بر اثر القای استرس بیان ژن Znt1 افزایش بیان معنی‌دار داشته و در بیان ژن‌های مورد بررسی دیگر تغییر بیان معنی‌دار مشاهده نگردید. شناخت آن دسته از ژن‌های انتقال دهنده روی که بر اثر استرس بیان آن‌ها دستخوش تغییر می‌شود، می‌تواند مسیر یافتن درمان این بیماری را به کمک تنظیم سطح روی در بدن از طریق داروهای حاوی این عنصر ممکن سازد.

کلیدواژه‌ها