بررسی سن و رشد ماهی حمری (Barbus luteus, Heckel, 1843) در رودخانه‌های شاپور و حله در استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیلات، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

2 مربی شیلات، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا