اثر امواج مایکروویو ساطع‌شده از تلفن‌های همراه بر باروری، تعداد و وضعیت ظاهری جنین‌های موش‌های صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، گروه زیست شناسی، آمل، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، جهرم، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داراب، گروه زیست شناسی، داراب، ایران