بررسی برهم‌کنش سرب و اسید سالیسیلیک بر میزان قندهای محلول، نشاسته و پرولین در گیاه کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، فلاورجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، دانشکده علوم پایه، بروجرد، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، دانشکده علوم زیستی، فلاورجان، ایران