تاثیر عصاره هیدروالکلی بخش هوایی خارشتر (Alhagi maurorum L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست‌شناسی، ورامین، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست‎شناسی، تهران، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز انکوپاتولوژی، تهران، ایران

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رودهن، ایران