اثر بسته‌بندی در خلاء و مواد نگهدارنده در جلوگیری از رشد باکتری در فیله ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon iaella)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، گروه شیلات، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد آزمایشگاه مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران