شناسایی ساختمان مولکولی و ارزیابی بیولوژیک کاپرووردین، استخراج‏ شده از یک غلاف‏دار دریایی در دریای عمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر