گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده سد نوروزلو واقع در استان آذر بایجان غربی شهرستان میاندوآب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران