موضوعات = زیست سلولی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان غلظت غیرسمی نانوذرات Fe3O4 مغناطیسی بر سلول های بنیادی غشای آمنیوتیک

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-41

ندا موسوی نیری؛ مریم ناصرالاسلامی