زیست شناسی
1. تعیین ترکیبات شیمیایی هفت گونه از بی‌مهرگان و امکان استفاده از آن‌ها در تغذیه طیور و ماهی

ندا خردپیر؛ سیامک یوسفی؛ سید پیمان توسلی؛ نادیا شکرانه

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 19-28

چکیده
  با افزایش جمعیت جهان و نیاز به تولید و عرضه مواد غذایی بیش‌تر، سهم پروتئین دریافتی از منابع حیوانی نظیر دام، طیور و شیلات مورد اهمیت بسیاری قرار می‌گیرد؛ هم‌چنین دامداران نسبت به استفاده از سایر منابع پروتئینی مانند حشرات و نرم‌تنان در جیره طیور و ماهی‌ها به‌دلیل کاهش هزینه‌ها، کاهش اثرات جانبی فیزیولوژیک و کاهی آلودگی‌های ...  بیشتر