موضوعات = زیست شناسی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی کمی بیان مارکر CK19 در نمونه های خون مبتلایان به سرطان خون با روش PCR Real Time

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-40

سارا تاجر؛ آزاده محمد قلی؛ اردشیر حسام پور محلاتی


2. مقایسه ی اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک فعالیت HIIT بر پاسخ CRP، IL6 و کورتیزول

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-17

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری؛ ناهید ابوطالب؛ جعفر گودرزی


4. تعیین ترکیبات شیمیایی هفت گونه از بی‌مهرگان و امکان استفاده از آن‌ها در تغذیه طیور و ماهی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-28

ندا خردپیر؛ سیامک یوسفی؛ سید پیمان توسلی؛ نادیا شکرانه


5. تاثیر امواج الکترومغناطیس بر روی اجزا دستگاه فتوسنتزی و قند محلول در گیاه شاهی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-10

الهام باقری ابیانه؛ احمد مجد؛ سایه جعفری


6. معتبرسازی روش اندازه گیری مقدار کلیندامایسین در فرمولاسیون لیپوزومی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-48

مطهره مقدسی پور؛ رابعه خوشنویس زاده؛ فاطمه نوربخش


7. تعیین میزان غلظت غیرسمی نانوذرات Fe3O4 مغناطیسی بر سلول های بنیادی غشای آمنیوتیک

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-41

ندا موسوی نیری؛ مریم ناصرالاسلامی


8. بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی علیه بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-8

معصومه مهدوی؛ مهسا خدایی؛ سحر هنرمند جهرمی


9. بررسی تشکیل بیوفیلم و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-29

معصومه مهدوی؛ سحر هنرمند جهرمی؛ زهرا رسالتی


10. بررسی بیان ژن ZEB1 در بافت سرطانی و خوش خیم پروستات انسان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-54

فهیمه باغبانی آرانی؛ بهناز کریمی؛ آزاده شجاعی


11. توانایی Foxp3- IgG(Fc) در القای پاسخهای همورال علیه سلولهای Tتنظیمی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-22

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری


13. مطالعه همراهی چندشکلی‏های rs3024998و rs699947 در ژن VEGF با خطر بروز سقط مکرر جنین

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-8

شهره زارع کاریزی؛ رضا میرفخرایی


14. جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس از نمونه های زیتون ایرانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-37

شیدا قدیری افشار؛ روزبه یلفانی؛ مهدی ابراهیمی