کلیدواژه‌ها = qPCR
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از تکنیکqPCR به منظور شناسایی سویه های کدکننده توکسین کلستریدیوم دیفیسیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

لیلا نوری؛ مهدی ابراهیمی؛ مهدی علیجانیان زاده


2. استفاده از تکنیک qPCR به منظور شناسایی سویه‌های کدکننده توکسین Clostridium difficile

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-36

لیلا نوری؛ مهدی ابراهیمی؛ مهدی علیجانیان زاده