1. اثرات لیتولیتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب در موش‏های صحرایی نر

مریم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ علی مازوجی؛ رضا قهرمانی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 29-36

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تیمار عصاره هیدروالکلی بخش هوایی دم اسب بر تعداد کریستال‌های تشکیل شده در بافت کلیه و نیز آسیب بافتی در مقایسه با حیوانات کنترل می‌باشد. در ابتدا، عصاره هیدروالکلی گیاه در غلظت‌های مختلف تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در کلیه حیوانات توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌گلیکول در اب آشامیدنی ...  بیشتر

2. اثر عصاره الکلی دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ

حسین احمدیان؛ علیرضا صادقی پور؛ مصطفی حمیدی نعمانی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 37-41

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گشنیز بر کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد. در ابتدا، عصاره هیدروالکلی گیاه در غلظت‌های 100، 150، 200 و 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌گلیکول در آب آشامیدنی به‌ترتیب به‌مدت ...  بیشتر

3. اثر آب معدنی چشمه کندوان بر سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های صحرایی نر بالغ

فاطمه رسولیان؛ علیرضا صادقی پور

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 15-21

چکیده
  بیماری سنگ کلیه یک مشکل جهانی است و وابسته به نژاد، منطقه جغرافیایی و یا فرهنگی نمی‏باشد. در پژوهش حاضر اثر آب معدنی چشمه کندوان بر جلوگیری از تشکیل کریستال‎های اگزالات کلسیم در موش‎های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفته است. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی به ترتیب به مدت ...  بیشتر

4. اثر عصاره هیدرو-اتانلی دانه زنیان (Trachyspermum copticum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال‏های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ

علیرضا صادقی پور؛ علی مازوجی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 23-27

چکیده
  شکیل سنگ‏های ادراری یک مشکل جهانی است و هیچ گروه نژادی، جغرافیایی و فرهنگی را در بر نمی‏گیرد. انواع متعددی از سنگ‏های ادراری بر اساس ترکیب شیمیایی وجود دارند. سنگ‏های آهکی معمول‏ترین سنگ‏های کلیه هستند که بیش از 80% سنگ‏ها را تشکیل می‏دهند. سنگ‏های اگزالات کلسیم معمول‏ترند. در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای ...  بیشتر