نویسنده = مسعود شیرزادی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-51

مسعود شیرزادی؛ کیوان شمس


3. اندازه گیری میزان فلزات سنگین در خرماهای عرضه شده در بازار محلی شهر اهواز

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-27

نازنین کیخایی دهدزی؛ کیوان شمس