نویسنده = مسعود شیرزادی
تعداد مقالات: 4
1. اندازه گیری میزان فلزات سنگین در خرماهای عرضه شده در بازار محلی شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

نازنین کیخایی دهدزی؛ کیوان شمس


2. تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-51

مسعود شیرزادی؛ کیوان شمس


4. اندازه گیری میزان فلزات سنگین در خرماهای عرضه شده در بازار محلی شهر اهواز

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-27

نازنین کیخایی دهدزی؛ کیوان شمس