نویسنده = علی اکبر صبوری
تعداد مقالات: 1
1. اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 37-43

مهدی علی‌جانیان‌زاده؛ علی اکبر صبوری؛ محمدرضا گنجعلی