نویسنده = مسعود پهلوان زاده
تعداد مقالات: 1
1. گزارش موردی ازگوساله دوسر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 47-52

محسن نوری؛ مسعود پهلوان زاده