نویسنده = راضیه تقوی زاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه‌های گرده و گرده‌افشانی آن‌ها توسط زنبورهای عسل

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 23-33

راضیه تقوی زاد؛ احمد مجد؛ حسن نظریان