نویسنده = اسداله متاجی
تعداد مقالات: 1
1. دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 57-66

ناهید مسعودیان؛ فتح اله فلاحیان؛ طاهر نژادستاری؛ اسداله متاجی؛ رمضانعلی خاوری نژاد