نویسنده = رمضانعلی خاوری نژاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی توانایی تولید ویتامین B12 توسط باسیلوس مگاتریوم PTCC1250 و بهینه‌سازی شرایط تولید

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 43-51

عباس اخوان سپهی؛ غزاله شجاعی باغینی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ خسرو خواجه


2. بررسی اثرات سولفات روی (ZnSO4) بر غلظت آنتوسیانین، پرولین و عناصر روی و آهن در لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-84

رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ رعنا فیروزه


3. اثرات کاربرد پتاسیم و ژیبرلین به طور جداگانه و توأم بر جذب عناصر معدنی پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم در گیاه عدس (Lens culinaris L.)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-19

گیتی برزین؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هادی فهیمی؛ سلین سینک


4. دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 57-66

ناهید مسعودیان؛ فتح اله فلاحیان؛ طاهر نژادستاری؛ اسداله متاجی؛ رمضانعلی خاوری نژاد