نویسنده = شهرزاد خاکپور
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 23-30

اعظم دهقان‌زاده ثانی‌آبادی؛ شهرزاد خاکپور؛ مریم بنانج