نویسنده = مهدیه جباری مقدم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو کموتیپ گونه سنبله‌ای ارغوانی (Stachys inflata Benth.) در دو رویشگاه مختلف

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-38

ستاره نبی زاده اصل؛ علی مازوجی؛ مهدیه جباری مقدم