نویسنده = فریبا شریفی نیا
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه فلور منطقه دریاسر استان مازندران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 53-63

ام حبیبه قاسمی؛ علی مازوجی؛ فریبا شریفی نیا؛ هرمزدیار کیان مهر


3. فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 29-42

فخری فلاح؛ فهیمه سلیم پور؛ فریبا شریفی نیا