نویسنده = حمیرا حاتمی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-44

سمیه حاتمی؛ حمیرا حاتمی؛ ابوالفضل الماسی؛ فرزام شیخ زاده؛ سید مهدی بانان خجسته؛ غلامرضا دهقان